BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalska-Haduch Agata
Tytuł
Efekt kreacji handlu w wymianie handlowej Meksyku z krajami partnerskimi po wejściu w życie porozumienia NAFTA
The trade creation effect in the Mexican foreign trade with North American partners after the NAFTA agreement
Źródło
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 2012, nr 33, s. 116-143, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Wymiana handlowa, Strefy wolnego handlu, Eksport, Import, Liberalizm handlowy
Trade exchange, Free trade area, Export, Import, Trade liberalization
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu
North American Free Trade Agreement (NAFTA)
Kraj/Region
Meksyk
Mexico
Abstrakt
Porozumienie o Wolnym Handlu Ameryki Północnej (NAFTA) weszło w życie 1 stycznia 1994 r., tworząc największe ugrupowanie handlowe w skali światowej. Mimo że w świecie istnieje wiele ugrupowań regionalnych, NAFTA jest pierwszym, którego członkami są kraje o tak znacznie zróżnicowanym poziomie gospodarczym, mające odmienne interesy gospodarcze i polityczne. W istniejącej literaturze niewiele jest prób analizy efektu kreacji handlu w wymianie handlowej Meksyku po wejściu w życie Porozumienia o Wolnym Handlu Ameryki Północnej. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, że po zawarciu Porozumienia NAFTA wystąpił efekt kreacji handlu w wymianie handlowej Meksyku z krajami członkowskimi. Zainteresowanie tym zagadnieniem sprawił fakt, iż efekt kreacji handlu dla Meksyku pojawia się co najwyżej jako element uboczny w badaniach tego typu prowadzonych z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych lub Kanady. Jest to z jednej strony skutkiem koncentracji zainteresowania meksykańskich ekonomistów wpływem Porozumienia wyłącznie na wielkość produkcji w niektórych gałęziach przemysłu, zatrudnienie w wybranych regionach kraju, poziom życia mieszkańców bądź na bezpośrednie inwestycje zagraniczne, a nie na handel zagraniczny, z drugiej zaś strony wynikiem gromadzenia i publikacji przez oficjalny urząd statystyczny Meksyku bardzo fragmentarycznych, często niespójnych danych statystycznych w zakresie handlu zagranicznego, których szczegółowość zmieniała się kilkakrotnie w okresie przyjętym jako podstawa badań. (original abstract)

As the North American Free Trade Agreement (NAFTA) was the first one signed between countries at different levels of development, there was an interest about its influence on the Mexican foreign trade. The main objective of this paper is to show that NAFTA mainly results in trade creation effect in Mexican foreign trade with its North American partners. In order to prove that, the trade creation effect was examined for the totals of Mexican exports to and imports from the North American markets as a whole, as well as for each of the countries separately. The same procedure was applied for 21 sections of Mexican tariff in exports and imports of these countries. The obtained results show that the trade creation effect in Mexican exports especially on the US market was substantially higher than the one that appeared in Mexican imports from that market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aspe P., El Camino Mexicano de la Transformación Económica, "FCE" 1992.
 2. Bhagwati J., Regionalism and multilateralism: an overview, [w:] A. Panagariya, J. De Melo (eds.), New Dimensions in Regional Integration, World Bank, Washington, DC 1993.
 3. Balassa B., Trade Creation and Trade Diversion in the European Common Market, "The Economic Journal", March 1967.
 4. Brox J.A., Changing Patterns of Regional and International Trade: The Case of Canada Under NAFTA, "The International Trade Journal" 2001, vol. 15, No. 4.
 5. Clausing K.A., Trade creation and trade diversion in the Canada-United States Free Trade Agreement, "Canadian Journal of Economics" 2001, vol. 34, No. 3.
 6. Coughlin C.C., Wall H.J., NAFTA and the changing pattern of state exports, "Papers in Regional Science" 2003, vol. 82, No. 4.
 7. Gambrill M., NAFTA and Mexican maquiladora industry: implications for Canada, [w:] C.C. Paraskevopoulos, R. Grinspun, G.E. Eaton (red.), Economic Integration the Americas, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 1996.
 8. Krueger A., Trade creation and trade diversion under NAFTA, "NBER Working Paper" 1999, No. 7429.
 9. Lederman D., Maloney W.F., Serven L., Lessons from NAFTA for Latin America and the Caribbean, The World Bank, 2003.
 10. Opalín L., El TLCAN a seis anos de vigencia, "Ejecutivos de Finanzas", 1 de Sept. 2000.
 11. Ortiz A., Introducción al Comercio Exterior de México, "Nuestro Tiempo" 1993.
 12. Sistema Anual de Comercio Exterior Mexicano, INEGI 1993, 1996-2000, 2002, 2006.
 13. Trigueros I., El TLCAN y la situación macroeconómica de México, [w:] B. Leycegui, De Castro R.F. (eds.), Socios Naturales? Cinco Anos Del Tratado De Libre Comercio De América Del Norte, Porrula Miguel Ángel 2000.
 14. Villareal R., El Desequilibrio Externo en la Industrialización de México, "FCE" 1976.
 15. Wall H.J., NAFTA and the geography of North American Trade, "Review- Federal Reserve Bank of St. Louis" 2003, March/April.
 16. Wylie P.J., Partial Equilibrium Estimates of Manufacturing Trade Creation and Diversion Due to NAFTA, "North American Journal of Economics and Finance" 1995, No. 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-1457
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu