BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Januszkiewicz Włodzimierz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej a polska gospodarka morska w perspektywie 2020 roku
The integrated maritime policy of the European Union and the Polish maritime economy in the perspective of the year 2020
Źródło
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 2012, nr 33, s. 144-155, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Polityka morska, Gospodarka morska, Finansowanie inwestycji, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Maritime policy, Maritime economy, Investment financing, Operational Programme Infrastructure and Environment
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Polska gospodarka morska, objęta polityką morską państwa, znalazła się w bardzo trudnej sytuacji od samego początku procesu transformacji, czyli od 1990 r. Niektóre jej dziedziny1, np. przemysł stoczniowy i żegluga morska, doznały znaczącego załamania, łącznie z bankructwami firm i dużymi spadkami produkcji. W tej sytuacji powstaje uzasadnione pytanie, jak będzie rozwijała się polska gospodarka morska w najbliższych latach w świetle realizowanej przez Unię Europejską (UE) zintegrowanej polityki morskiej i które założenia tej polityki mogą mieć pozytywny wpływ na jej przyspieszony rozwój. (original abstract)

In 2007, the European Union adopted the provisions of the Integrated Maritime Policy concerning the most significant maritime issues. The author of the presented article analyzes the implementation of this policy, particularly in the context of Poland, as many branches of our economy are closely related to the sea. The analysis, i.a, indicates that the Polish sea ports will enjoy the greatest advantages of its implementation (mainly in respect to modernization of the port infrastructure, as well as increasing accessibility to our ports both from the sea and land) due to the use of the Union funds. Many things will depend on the amount of the means appointed by the UE in the new financial perspective on integrated maritime policy (covering the years 2014-2020). Unfortunately, the Polish shipyard industry cannot expect financial support, as this branch of industry is not included within the scope of the Union priorities. The implementation of the integrated maritime policy will undoubtedly facilitate improvement of the maritime turnover and increasing its safety within the entire EU area. The Author shows also the relations between the EU Common Transport Policy, functioning since 1958, and integrated maritime policy, which has only 3-year tradition; therefore, its more thorough assessment is currently still rather difficult. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. EG, Bezpieczeństwo na morzu - sprawą Unii, "Polska Gazeta Transportowa" 2011, nr 27-28.
 2. Frankowski P., Autostrada tylko jedna, [w:] Informator gospodarki morskiej 2010, Promare, Gdynia 2010.
 3. Green Paper - Towards a future Maritime Policy for the Union: A European vision for the oceans and seas, COM(2006) 275 final.
 4. Januszkiewicz W., Ku wspólnej polityce morskiej Unii Europejskiej, [w:] Seminaria Naukowe - Rok akademicki 2007-2008, Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich, SGH, Warszawa 2007.
 5. Januszkiewicz W., Unijna strategia dla regionu Morza Bałtyckiego, [w:] Seminaria Naukowe - Rok akademicki 2009-2010, Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich, SGH, Warszawa 2010.
 6. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportowego, KOM(2011) 144 wersja ostateczna.
 7. Raport z przebiegu realizacji polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej w 2008 r., Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009.
 8. Raport z przebiegu realizacji polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej w 2009 r., Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2010.
 9. Sprawozdanie z postępu prac w dziedzinie zintegrowanej polityki morskiej UE, KOM(2009) 540 wersja ostateczna.
 10. Stanowisko Rządu RP w sprawie Zielonej Księgi UE, Ministerstwo Gospodarki Morskiej, Warszawa 2007.
 11. Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, KOM(2009) 248 wersja ostateczna.
 12. W kierunku zintegrowanej polityki morskiej zmierzającej do lepszego zarządzania Morzem Śródziemnym, KOM(2009) 466 wersja ostateczna.
 13. Założenia polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2009.
 14. Zintegrowana polityka morska UE - priorytety następnej Komisji, IP/09/1530, Bruksela, 15.10.2009 r.
 15. Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej, COM(2007), 575 wersja ostateczna.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-1457
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu