BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Masiarek Andrzej (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Innowacje w zarządzaniu wiedzą chronioną
Innowations in Protected Knowledge Management
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2010, nr 10, s. 53-61, rys., bibliogr. 9 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Innowacje, Zarządzanie wiedzą, Wiedza chroniona, Innowacje w zarządzaniu
Innovations, Knowledge management, Protected knowledge, Innovations in management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Skuteczne wykorzystanie innowacji w celu znajdowania nowych rozwiązań wymaga wiedzy o podstawowych procesach biznesowych oraz w podejmowaniu decyzji. Szereg problemów związanych z zarządzaniem innowacjami nie zostało jeszcze jasno przedstawionych. Innowacje wymagają dobrze rozwiniętej infrastruktury a bez innowacji nie jest możliwe utrzymanie pozycji lidera na rynku. Innowacje w zarządzaniu pozytywnie wpływają na rozwój firmy i pokazują jego działalność w korzystnym świetle. Wyniki badania pokazują różne sposoby i możliwości zdobywania wiedzy potrzebnej do wykonywania nowych zadań. Wynalazki są niewątpliwie źródłem tej wiedzy i dostarczają informacji wykorzystywanych w celu znalezienia innowacyjnych rozwiązań. (abstrakt oryginalny)

The effective use of innovations to come up with new solutions requires knowledge of basic decision-making and business processes. The range of problems connected with innovation management has not been explicitly described yet. It is known that innovations need well-developed infrastructure to be made and that without innovations it is not possible to maintain the leadership on the market. Innovations in management positively affect company development and present its activity in a favourable light. The study shows the opportunities of gaining knowledge in different ways to carry out new tasks. Inventions are undoubtedly the source of this knowledge and provide information used to find innovative solutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Encyklopedia Powszechna, PWN, Warszawa 2004;
  2. Krawiec F.: Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Difin, Warszawa 2001;
  3. Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A.: Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2000;
  4. Pomykalski A.: Innowacje, Politechnika Łódzka, Łódź 1997;
  5. Bogdanienko J.: Zarządzanie innowacjami. Wybrane problemy, SGH, Warszawa 1998
  6. ; 6.Bogdanienko J.: Zarys koncepcji, metod i problemów zarządzania, TNOiK, Toruń 2002;
  7. Brdulak J.J.: Zarządzanie procesem innowacji produktu, w: Romanowska, Trocki (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, SGH, Warszawa 2004;
  8. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Sankowska A., Wańtuchowicz M.: Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania. Poltext 2010;
  9. Kotarba W.: Zarządzanie wiedzą chronioną; wyd. lOiZ "Orgmasz", Warszawa 2001;
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu