BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowska Barbara (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktorant)
Tytuł
Organizacja sieciowa jako nowoczesna forma współpracy przedsiębiorstw
Network Organization as a Modern Form of Business Cooperation
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2010, nr 10, s. 62-68, tab., bibliogr. 13 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Organizacje sieciowe, Współpraca przedsiębiorstw, Konkurencyjność
Network organisations, Enterprises cooperation, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano istotę, cechy i rodzaje organizacji sieciowych, korzyści i zagrożenia płynące ze współpracy w ramach sieci oraz przyczyny nieprawidłowości funkcjonowania organizacji sieciowych. Omówiono także wpływ tej formy współpracy na konkurencyjność przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The article presents the idea, characteristics and the types of network organizations, advantages and threats resulting from the cooperation within the networks as well as the reasons of malfunctions within them. The article discusses the influence of such form of cooperation on the competitiveness of companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 2. Cygler J., Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2009.
 3. Cygler J., Organizacje sieciowe jako forma współdziałania przedsiębiorstw, [w:] Romanowska M., Trocki M. (red.), Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa 2002.
 4. Daszkiewicz N., Konkurencyjność MSP w procesie internacjonalizacji, [w]: Daszkiewicz N. (red.), Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 5. Dominiak P., Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 6. Hatch M. J., Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 7. Jarillo J. C., Strategic Networks. Creating the Bordless Organization, Butterworth Heinmann, Oxford 1995.
 8. Kusa R., Współpraca jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, [w]: Podobiński A. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej, cz. 1, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo - Dydaktyczne, Kraków 2004.
 9. Mikuła B., Pietruszka - Ortyl A., Organizacje sieciowe, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2006, nr 715.
 10. Najda M., Układy sieciowe w zarządzaniu konkurencyjnością przedsiębiorstw, [w]: Podobiński A. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej, cz. 1, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo - Dydaktyczne, Kraków 2004.
 11. Starnawska M., Sieci małych przedsiębiorstw a utrzymanie konkurencyjności, [w]: Daszkiewicz N. (red.), Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 12. Świerczek A., Sieć firm jako podstawa kształtowania organizacji sieciowej, "Przegląd Organizacji" 2006, nr 10.
 13. Wiatrak A. P., Organizacje sieciowe istota ich działania i zarządzania, "Współczesne Zarządzanie" 2003, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu