BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Król Marcin (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Tradycyjny a współczesny paradygmat regulacyjny branż infrastrukturalnych w UE
A traditional versus contemporary regulation paradigm of the infrastructural branches in the EU
Źródło
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 2012, nr 33, s. 196-210, tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Polityka regulacyjna, Innowacyjność, Konkurencja rynkowa
Regulatory policy, Innovative character, Market competition
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracach poświęconych polityce regulacyjnej można zetknąć się z twierdzeniem, iż wybór sposobu i zakresu regulacji danej branży przez państwo zależy - lub też powinien zależeć - od celów, jakim ta regulacja ma służyć. Twierdzenie takie może wydać się truizmem - jednak jedynie do momentu, w którym uświadomimy sobie, że zdanie to może być prawdziwe jedynie w odniesieniu do pewnego "tu i teraz". W długim okresie bowiem zarówno sposób, jak i zakres regulacji wydaje się zależeć w znacznie większym stopniu od zmian w postrzeganiu relacji między "niedoskonałym rynkiem" i "niedoskonałym państwem", a zwłaszcza od zmian w poziomie zaufania do regulacji rynkowej i regulacji przez państwo. Zjawisko to widać bardzo wyraźnie na przykładzie branż infrastrukturalnych. Celem regulacji przez ponad sto ostatnich lat było zapewnienie ich dostępności, przystępności i jakości. Nacisk na każdy z tych elementów mógł zmieniać się wraz z upływem czasu i być różny w przypadku poszczególnych branż, lecz co do zasady chodziło zawsze o tę klasyczną triadę. O ile jednak do niedawna próbowano artykułowany przez nią postulat realizować za pomocą regulacji antykonkurencyjnej, to obecnie ekonomiści, a w ślad za nimi władza publiczna, opowiadają się za regulacją prokonkurencyjną (ang. regulation for competition, procompetitive regulation). (original abstract)

The presented article deals with the change in a regulation paradigm of infrastructural branches. There are presented the prerequisites for the public authorities' abandonment of the anti-competitive regulation on behalf of a pro-competitive regulation. The first part of the article presents a traditional regulation model and explains how it led to an increase in the costs of the service providers' functioning and forsaking the priority of the client's satisfaction. The second part presents in broader terms a pro-competition paradigm focusing on indication of the changes that it brings for regulation involvement of the public authorities (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bobińska K., Rynek w infrastrukturze. Infrastruktura w rynku, INE PAN,Warszawa 2000.
 2. Breyer S., Regulation and Its Reform, Harvard University Press 1982.
 3. Carlton D.W., Perloff J.M., Modern Industrial Organization, Boston 2005.
 4. Crozet Y., Les réformes ferroviaires européennes: a la recherche des bonnes pratiques, Institut de l'entreprise, Paryż 2004.
 5. Dewenter R., Haucap J. (red.), Access Pricing. Theory and Practice, Elsevier 2007.
 6. Gerardin D., Munoz R., Petit N (red.), Regulation through Agencies in the EU. A New Paradigm of European Governance, Edward Elgar 2005.
 7. Gómez-Ibánez J.A., Meyer J.R., Going Private. The International Experience with Transport Privatization, Brookings Institution Press 1993.
 8. Gray H.M., The Passing of the Public Utility Concept, "Journal of Land and Public Utility Economics", February 1940.
 9. Klein M.U., Hadjimichael B., The Private Sector in Development. Entrepreneurship, Regulation, and Competitive Disciplines, World Bank Publications 2003.
 10. Knieps G., Delimiting Regulatory Needs, [w:] Transport Services: The Limits of (De)regulation. Report of the one hundred and twenty-ninth round table on transport economics, OECD-EKMT, Paryż 2006.
 11. Krasucki Z., Monopol państwowy w transporcie kolejowym i ekonomiczne skutki jego działania, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie" 2001, nr 10.
 12. Król M., Benefits and Costs of Vertical Separation in Network Industries, The Case of Railway Transport In the European Environment, "Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies" 2009, No. 2(2).
 13. Laffont J.-J., Tirole J., Competition in Telecommunications, MIT Press 2001.
 14. Majcher J., Dostęp do urządzeń kluczowych w świetle orzecznictwa antymonopolowego, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005.
 15. Miller E.S., Is the Public Utility Concept Obsolete?, "Land Economics" 1995, vol. 71, No. 3.
 16. Nelson R.R., Winter S.G., The Schumpeterian Tradeoff Revisited, "The American Economic Review", March 1982.
 17. Shy O., Industrial Organization. Theory and Applications, MIT Press 1995.
 18. Spulber N., Redefining the State: Privatization and Welfare Reform in Industrial and Transitional Economies, Cambridge University Press 1997.
 19. Stigler G.J., Friedland C., What Can Regulators Regulate? The Case of Electricity, "Journal of Laws and Economics" 1962, No. 5.
 20. Szablewski A.T., Zarys teorii i praktyki reform regulacyjnych na przykładzie energetyki, Łódź-Warszawa 2003.
 21. Szydło M., Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki, Warszawa 2005.
 22. Trebing H.M., Realism and Relevance in Public Utility Regulation, [w:] The Economy as a System of Power, red. Tool M.R., Samuels W.J., Transaction Publishers 1979.
 23. Trends of Change in Telecommunications Policy, OECD, Paryż 1987.
 24. Viscusi W.K., Harrington J.E., Vernon J.M., Economics of Regulation and Antitrust, wyd. IV, Cambridge-Londyn 2005.
 25. Willig R.D., Public versus Regulated Private Enterprise, [w:] Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics 1993, Nowy Jork 1994.
 26. Wolf Ch., A Theory of Market Failure, "The Public Interest" 1979, vol. 55.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-1457
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu