BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gostomski Eugeniusz (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Regulowanie międzynarodowych przepływów kapitału
Regulations of International Capital Flows
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/1, s. 389-399, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Teoria międzynarodowych przepływów kapitału, Przepływy kapitałowe, Międzynarodowe rynki finansowe
Financial crisis, Theory of international capital flows, Capital flows, International financial markets
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pod wpływem globalnego kryzysu finansowego na znaczeniu zyskało zagadnienie sterowania przez poszczególne rządy i organizacje międzynarodowe transgranicznymi przepływami kapitału. Celem niniejszego artykułu jest analiza międzynarodowych przepływów kapitałowych w ciągu ostatnich kilku lat i przedstawienie argumentów zarówno na rzecz, jak i przeciwko ich kontrolowaniu. Opracowanie powstało w wyniku studiów nad literaturą poświęconą przepływom kapitału w skali międzynarodowej. Autor doszedł do wniosku, że wprowadzenie ograniczeń w zakresie transgranicznych przepływów kapitału nie uchroni poszczególnych krajów od negatywnych skutków zaburzeń na międzynarodowych rynkach finansowych. Lepsze efekty można uzyskać dzięki solidnej polityce ekonomicznej i płynnym kursom walutowym. (abstrakt oryginalny)

Considering the global financial crisis, the problem of the role of governments and international organizations in shaping international capital flows has become frequently debated. The main aim of this paper is not only to analyze the capital flows from the perspective of recent years, but also to present arguments in favour of against keeping the capital flows under control. This article is based on the literature dedicated to the cash flows on an international scale. The main conclusion the author of this article has drawn is that any capital import restrictions will not improve the situation on international financial market. However, some positive effects could be achieved by leading a reliable economic policy and maintaining flexible exchange rates.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dembiński P.M., 2011, Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu, Wyd. Studio Emka, Warszawa.
 2. Epstein G., 2009, Should financial flows be regulated? Yes. UN Department of Economic and Social Affairs, Working Paper, New York.
 3. Foders F., 2011, Die Steuerung des internationalen Kapitalsverkehrs: Chancen und Risiken, Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, no. 2.
 4. Guzek M., 2010, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii polityki handlowej, PWE, Warszawa.
 5. IMF. Global Financial Stability Report. Meeting New Challenges to Stability and Building a Safer System, 2010, Washington, April.
 6. Janicka M., 2011, Międzynarodowy Fundusz Walutowy wobec procesu liberalizacji przepływów finansowych w gospodarce światowej, [w:] J. Schroeder (red.), Gospodarka międzynarodowa - wyzwania i nowe trendy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań
 7. . Kozuń-Cieślak G., 2006, Rynki wschodzące - ocena potencjału rozwoju gospodarczego, [w:] E. Freitag-Mika (red.), Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania, Difin, Warszawa.
 8. Mapping global capital markets, 2011, Mc Kinsey Global Institute.
 9. Matthes J., 2002, Internationale Kapitalströme, Triebkraft der Globalisierung "iw-trends", No 1.
 10. Michler A.F., Seitz F., 2010, Kapitalimportkontrollen - Ein Instrument zur Vermeidung von Finanzmarktinstabilitäten? "List Forum für Wirtschafts- und Finanzpolitik, Band 36, Heft 2.
 11. Rymarczyk J. (red.), 2006, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa.
 12. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii polityki handlowej, 2006, PWE, Warszawa.
 13. Schüder S., 2009, Wieviel Kontrolle braucht der internationale Finanzmarkt?, Optimus Mustafa Verlag, Göttingen.
 14. Stiglitz J., 2004, Globalizacja, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Kozuń-Cieślak G. (red.), 2012, Światowy rynek kapitału, Difin, Warszawa.
 16. Szymański W., 2011, Niepewność i niestabilność gospodarcza, gwałtowny wzrost i co dalej?, Difin, Warszawa.
 17. Tobin J., 1978, A proposal for international Monetary Reform, Eastern Economic Journal 1978, no. 4. .
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6153
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu