BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bigaj Maria (Politechnika Poznańska, doktorant)
Tytuł
Czynniki rozwoju klastrów
The Factors of Cluster Development
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2010, nr 7, s. 3-12, tab., przypisy
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Klastry, Koncepcja klastrów, Rozwój
Business cluster, Cluster conception, Development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja czynników sukcesu i barier rozwoju klastrów oraz wskazanie narzędzi wspierania ich rozwoju w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to discuss the determinants of sucdess and barriers to development of clusters as well as to present the tools supporting such development in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Bigaj, Czynniki sukcesu na przykładzie firmy Ever, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem, red. E. Skawińska, IIZ, Politechnika Poznańska, Poznań 2007, s. 252-265.
 2. European Trend Chart on Innovation, Thematic Report Cluster Policies, Covering period up to March 2003, European Commission Enterprise Directorate General, s. 4.
 3. Europejska sieć doskonałości na rzecz zarządzania, współpracy i promocji klastrów, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2007, s, 13.
 4. W. M. Grudzewski, I. K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Oficyna Wolters Kiuwer business, Kraków 2009, s. 58.
 5. J. Hołub-Iwan, M. Małachowska, Rozwój klastrów w Polsce - raport z badań. Szczecin 2008,
 6. Innowacyjność 2006, Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze, Raport PARP, Warszawa 2006, s. 78.
 7. Ch. Ketels, European Clusters, USA, Hagbarth Publications 2004, s. 1-5.
 8. Ch. Keteis, The development of the cluster koncept - prezent experiences and further developments, paper preparefor NRW conference on clusters, Duisburg, Germany, 5 Dezember 2005, s. б.
 9. M. Kozak, Klastry - wyzwanie dla rozwoju MSP w Polsce, e-mentor nr 1 (28), luty 2009, s. 15.
 10. Wł. Mantura, Identyfikacja czynników sukcesu i konkurencyjności przedsiębiorstw. Problemy wdrażania strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, red, E. Skawińska, РТЕ, Poznań 2002, s. 81.
 11. B. Mikołajczyk, A. Kurczewska, J. Fila, Klastry na świecie, studia przypadków, Wyd. Difin, Warszawa 2009, s. 32.
 12. B. Plawgo, Rozwój struktur klastrowych Polski Wschodniej, MRR, Warszawa 2007, s. 8.
 13. M. Porter, Porter o konkurencyjności, PWE, Warszawa 2001, s. 245.
 14. E. Skawińska, R. I. Zalewski, Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów, PWE, Warszawa 2009, s. 270.
 15. B. Szymoniuk, Podwyższanie konkurencyjności regionu rolniczego: klaster "Dolina Ekologicznej Żywności", [w:] Z. Oiesiński, A. Predygier, Kreowanie konkurencyjności regionu, Grona przemysłowe w regionie, Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2005, s. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu