BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyż Marek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Determinanty płynności finansowej przedsiębiorstw w warunkach kryzysu
Determinants of Corporate Financial Liquidity in the Crisis Condition
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 107, s. 147-155, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Zarządzanie płynnością finansową, Kryzys finansowy
Enterprises financial liquidity, Liquidity management, Financial crisis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza czynników, które determinują poziom płynności finansowej. Aby uchwycić warunki makroekonomiczne, w szczególności związane z kryzysem gospodarczym, skonstruowano model uwzględniający zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne płynności finansowej. Zidentyfikowano siłę i kierunek wpływu wybranych czynników kształtujących płynność finansową przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wskazanie parametrów kształtujących płynność jest istotne dla podejmowania decyzji w kształtowaniu struktury kapitału obrotowego i doborze źródeł finansowania. (fragment tekstu)

The aim of the paper is corporate liquidity determinants. In order to include macroeconomic factors particularly related to the economic crisis, a econometric model was created, one which considers both external and internal liquidity determinants. The author has identified the strength and direction of selected factors influencing corporate liquidity of companies listed in the Warsaw Stock Exchange. Indication of the parameters influencing the financial liquidity is important for financial decisions, particularly regarding current assets and capital structure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chen N., Mahajan A.: Effects of Macroeconomic Conditions on Corporate Liquidity - International Evidence. "International Research Journal of Finance and Economics" 2010, 35.
  2. Gitman L.J.: Principles of Managerial Finance. Prentice Hall, Boston 2009.
  3. Kim C.S., Mauer D.C., Sherman A.E.: The Determinants of Corporate Liquidity: Theory and Evidence. "Journal of Financial and Quantitive Analysis" 1988, Vol. 33 No. 3.
  4. Lins K., Servaes H., Tufano P.: What Driver Corporate Liquidity? An International Survey of Cash Holdings and Lines of Credit. "Journal of Financial Economics" 2010, 98.
  5. Opler T., Pinkowitz L., Stulz R., Williamson R.: The Determinants and Implications of Corporate Cash Holdings. NBER Working Paper 6234, October 1997.
  6. Pomykalska B., Pomykalski P.: Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  7. Schall L., Halley C.: Introduction to Financial Management. McGraw-Hill, New York 1991.
  8. Sierpińska M., Jachna T.: Metody podejmowania decyzji finansowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  9. Wędzki D.: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu