BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rydzewska-Włodarczyk Marzena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Majchrzak Iwona (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Bielec Jerzy (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Oczekiwania pracodawców w zakresie kompetencji zawodowych wobec studentów kierunków ekonomia i zarządzanie : wyniki badań
Expectation he Employers in Competence of Professional Students Direction the Economists and the Management : The Results of Investigations
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2013, nr 72, s. 171-182, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Kompetencje, Kompetencje pracownicze, Pracodawcy, Studenci, Wyższe szkoły ekonomiczne
Competences, Employees competencies, Employers, Students, Higher economic schools
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie oczekiwań pracodawców dotyczących kompetencji wobec przyszłych absolwentów kierunków ekonomia i zarządzanie. W celu określenia oczekiwanych przez zachodniopomorskich pracodawców kompetencji absolwentów kierunków ekonomia i zarządzanie została przeprowadzona ankieta badawcza. Jej opracowanie poprzedziło zapoznanie się z literaturą dotyczącą oczekiwań pracodawców wobec kompetencji absolwentów wyższych szkół ekonomicznych. (fragment tekstu)

The growth of unemployment extorted the adaptation the educational offer of higher university to needs of market of work. Adaptation of educational offer of higher university requires the suitable information about expectations the employers. In this article was introduced the results of investigations and their analysis in range of practical the graduates' students of Department of Economic West Pomeranian University of Technology Szczecin about direction the Economy and the Management to needs of market of work. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ankieta przebiegu praktyki studenta Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie, www.https:// docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dEJrbTlMMkJhSjAzTUZmdm 4xMEdGUlE 6MQ#gid=0, dostęp dn. 4.11.2012 r.
  2. Diagnoza działań osób aktywnie poszukujących pracy w województwie łódzkim. Umiejętności zawodowe - teoria a praktyka. Wyniki badań w województwie łódzkim. 2010. Łódź., Wojewódzki Urząd Pracy.
  3. Kalejdoskop zachodniopomorskiego rynku pracy, http://www.wup.pl/files/content/zorp/ kalejdoskop %20zachodniopomorskiego%20rynku%20pracy.pdf, dostęp dn. 4.11.2012 r.
  4. Kołodziejczyk W., Polak M. 2011. Jak będzie zmieniać się edukacja? Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Warszawa, Instytut Obywatelski.
  5. Kossowska M., Sołtysińska I. 2002. Szkolenia pracowników a rozwój organizacji. Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
  6. Rydzewska-Włodarczyk M. 2009. Efekty kształcenia i kompetencje w programach studiów. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Ser. Oeconomica 273 (56), 163-170.
  7. Ustrzycki A. 2007. Oczekiwania pracodawców wobec kwalifikacji pracowników. Kompleksowe badanie zapotrzebowania rynku pracy kadr kwalifikowanych województwa opolskiego w celu dostosowania oferty edukacyjnej i szkoleniowej do jego potrzeb. Opole, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu.
  8. Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020. Projekt środowiskowy. 2009. Warszawa, Wydaw. UW.
  9. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w I półroczu 2012 roku. Raport Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raportysprawozdania/ rynek-pracy/zawody-deficytowe-i-nadwyzkowe/rok-2012/, dostęp dn. 10.10.2012 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu