BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokół Joanna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Skuteczność stress-testów jako narzędzia pomiaru ryzyka
Effectiveness of Stress Testing as a Tool for Measuring Risk
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/1, s. 432-442, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Modele oceny ryzyka, Pomiar ryzyka
Risk management, Risk assessment models, Risk measures
Uwagi
summ.
Abstrakt
Skala kryzysu finansowego, który rozpoczął się w 2007 roku, sugeruje, że metody zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych były niewystarczające. Zawiodły zarówno modele wyceny ryzyka, jak i regulacje nadzorcze. Kryzys obnażył między innymi wiele słabości ilościowych metod pomiaru ryzyka, które są praktycznym i szeroko wykorzystywanym narzędziem do oceny ekspozycji na ryzyko, na jakie narażone są podmioty operujące na rynku finansowym. Celem artykułu jest analiza jednej z metod pomiaru ryzyka - testów warunków skrajnych - oraz wskazanie czynników, które przyczyniły się do niedoszacowania zagrożenia przez instytucje stosujące tę metodę. Mimo zaobserwowanych niedoskonałości kwantyfikatywne modele wyceny ryzyka są niezastąpionym i dającym mnóstwo możliwości narzędziem. Konieczne jest jednak uzupełnienie metodologii zarządzania ryzykiem o wnioski wyciągnięte z kryzysu.(abstrakt oryginalny)

The magnitude of the financial crisis that began in 2007 suggests that risk management in the financial institutions must have been inefficient. Neither the risk pricing models, nor the supervisory regulations have protected us against a major breakdown. The 2007 crisis has exposed many weaknesses concerning quantitative methods of risk measurement that are practical and constitute a widely used tool for assessing risk. Aim of this article is to analyze one of the risk measurement methods - stress tests - and to indicate factors that have contributed to underestimating the risk by institutions using this method. Despite the imperfections observed during the breakdown, quantitative models of risk pricing are irreplaceable and give plenty of opportunities. However, it is necessary to complement the methodology with the lessons learned from the crisis. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Basel Committee on Banking Supervision, 2009, Principles for sound stress testing practices and supervision, Bank for International Settllements, Bazylea.
  2. Bessis J., 2010, Risk Management in Banking, Wiley & Sons Ltd., Chichester.
  3. Blanco C., 1999, Complementing VaR with Stress Tests, Derivatives Week, no. 9.
  4. Committee on the Global Financial System, 2009, Stress Testing at Major Financial Institutions: Survey Results and Practice, Bank for International Settlements, Bazylea.
  5. Das S., 2006, Risk Management, John Wiley & Sons, Singapore.
  6. Dowd K., 2002, An introduction to market risk measurement, John Wiley & Sons,
  7. Chichester. Dowd K., 2005, Measuring Market Risk, John Wiley & Sons Ltd,
  8. Chichester. Jorion P., 2000, Value at Risk. The New Benchmark for Managing Financial Risk, McGraw-Hill, New York.
  9. Kawiak R., Żarna J., 2010, Dlaczego stress-testy stresują?, Gazeta Bankowa, nr 07-08.
  10. Morini M., 2011, Understanding and Managing Model Risk. A Practical Guide for Quants, Traders and Validators, John Wiley & Sons, Chichester.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6153
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu