BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maryl Krzysztof
Tytuł
Badania nad koordynacją polityczną w procesie budowy Rynku Wewnętrznego energii UE - struktura procesu badawczego
Research in Political Coordination in the Process of Building the Domestic Energy Market in the European Union - Structure of the Research Process
Źródło
Przegląd Europejski, 2011, nr 1, s. 63-86, schemat
Słowa kluczowe
Energia, Jednolity rynek wewnętrzny
Energy, European Single Market
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono sekwencję działań podejmowanych w ramach procesu badawczego dotyczącego zagadnienia koordynacji politycznej w procesie budowy Rynku Wewnętrznego energii UE (RW energii). (fragment tekstu)

In this paper the sequence of actions taken within the research process concerning the issue of political coordination in the process of building the Domestic Energy Market in the European Union is described, the result of the research is a Ph.D dissertation. Within the research process three stages have been distinguished: conceptualisation of the research, determining methodological assumptions for the research and performing the research. The stage of conceptualisation of the research included, in particular, choosing the research field, defining specific research area and assuming the research perspective of political sciences. On the other hand, within the stage of defining the methodological assumptions for the research, formulation of research problems (a main and an auxiliary one), general research hypothesis as well as selection of appropriate research methods and techniques, etc. were made. Whereas performing the research consisted mainly in verification of the above-mentioned research problems, allowing for verification of the general thesis of the dissertation and making the conclusions for further research. In the conclusion main methodological challenges are discussed, which have arisen during the described research process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Apanowicz J., Metodologia nauk, Toruń 2003.
  2. Bocheński A., Rzecz o psychice narodu polskiego, Warszawa 1972.
  3. Kaczmarek B., Organizacje. Polityka, władza, struktury, Warszawa 2001.
  4. Łabędzka M. (red.), Narodowa koordynacja polityk wspólnotowych w Unii Europejskiej,Łódź 1998.
  5. Maron F., Le project politique: Situation - Sens - Stratégie. L'acteur au coeur de l'analyse en science politique, Louvain-la-Neuve 1999.
  6. Marshall G. (red.), Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa 2008.
  7. Ney R., Uwarunkowania i dylematy polskiej polityki energetycznej, "Polityka Energetyczna" IGSMiE PAN, 1998, t. 1, zeszyt 1-2.
  8. Peterson J., Bomberg E., Decision-Making in the European Union, London 1999.
  9. Ryszka F., Wstęp do nauki o polityce. Uwagi metodologiczne, Warszawa-Poznań 1978.
  10. Yanow D., Schwartz-Shea P., Freitas M.J., Case Study Research in Political Science, w: A.J. Mills, G. Durepos, E. Wiebe (red.), Encyclopedia of Case Study Research, Sage Publications 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu