BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piechowicz Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktorant)
Tytuł
Badania dotyczące reprezentacji interesów przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego na poziomie Unii Europejskiej prowadzone wraz z przygotowaniem rozprawy doktorskiej pt. Lobbing gospodarczy w procesie decyzyjnym UE
Research Concerning Representation of Interests of Business Sector of the Cujavia-Pomerania Region on the European Union Level Proceeded as a Part of the Doctorate on the Industrial Lobbying in the EU Decision Making Process
Źródło
Przegląd Europejski, 2011, nr 1, s. 96-111, zał.
Słowa kluczowe
Lobbing, Grupa interesu, Współpraca przedsiębiorstw
Lobbying, Interest group, Enterprises cooperation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono zjawisko lobbingu i działalności lobbingowej. Zwrócono uwagę na powiązania lobbingu z działalnością przedsiębiorstw oraz na formy działania i stowarzyszania się przedsiębiorstw.

The article "research concerning representation of interests of business sector of the cujavia-pomerania region on the European Union level proceeded as a part of the doctorate on the industrial lobbying in the EU decision making process" concerns both theoretical and methodological approach. What is more, it presents main aims, thesis, foundations, same as expected results both on analytical and empirical levels of this research and doctorate. Because the main concern are activities of business sphere on the supranational level, it is important to reveal the specificity of functioning of enterprises in the UE decision making surrounding, their role in the legislation process and factors which affect and determine choices of accurate methods and forms of representation of interests. Since we realize the amount of law acts and legal instruments adopted in Brussels, these issues seems to be vital for business sphere, because mentioned acts influence directly not only individual enterprises, but whole branches and sectors of polish economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baumgartner F.R., Leech L.B., Interest Niches and Policy Bandwagons: Patterns of Interest Group Involvement in National Politics, "Journal of Politics" 2001, nr 64, s. 1191-1213.
 2. Beyers J., Eising R., W.A. Maloney, Researching Interest Group Politics in Europe and Elsewhere: Much we Study, Little we know?, w: J. Beyers, R. Eising, W.A. Maloney (red.), Interest Group Politics in Europe, London/New York 2009.
 3. Cini M., Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007.
 4. Clamen M., Lobbing i jego sekrety, tłum. A. Janowska, A. Kuhn-Kinel, Warszawa 2005.
 5. Coen D., Business lobbying in the European Union, w: D. Coen, J. Richardson (red.), Lobbying the European Union: Institutions, Actors, and Issues, Oxford 2009.
 6. Greenwood J., Reprezentacja interesów w Unii Europejskiej, Łódź 2005.
 7. Gueguen D., European Lobbing: The New Coalitions, dostępne na stronie: www.euractiv.com/en, s. 7 (01.06.2011).
 8. Hamada Y., Japanese Firms in the EU: Europeanization of Lobbying Strategies and Enduring National Characteristics, London 2007.
 9. Kukier K., Lobbing w UE - analiza UKIE, Warszawa 2001.
 10. Kurczewska U., Molęda-Zdziech M., Lobbing w Unii Europejskiej, Warszawa 2002.
 11. Kurczewska U., Rola europejskich grup interesów ekonomicznych w kształtowaniu polityk sektorowych Unii Europejskiej , w: U. Kurczewska (red.), Deficyt demokracji w Unii Europejskiej a europejskie grupy interesów, Warszawa 2008.
 12. Lehmann W., The European Parliament, w: D. Coen, J. Richardson (red.), Lobbying the European Union: Institutions, Actors, and Issues, Oxford 2009.
 13. Lindberg L., Dynamics of European Economic Integration, Stanford 1963.
 14. Michałowska-Gorywoda K., Podejmowanie decyzji w UE, Warszawa 2002.
 15. Olson M., The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Cambridge 1965.
 16. Piwowar B., Świeca J., Lobbing - biznes, prawo, polityka, Warszawa 2010.
 17. Sabatier P., The Advocacy Coalition Framework: Revision and Relevance for Europe, "Journal of European Policy" 1998, t. 5, nr 1, s. 98-130.
 18. Sławik A., Lobbing w strategiach przedsiębiorstw, Kraków 2009.
 19. Streeck W., Schmitter P.C., From National Corporatism to Transnational Pluralism: Organized Interests in the Single European Market, "Politics and Society" 1991, t. 19, nr 2, s. 133-164.
 20. Tarnawska K., Reprezentacja interesów na poziomie UE. Logika członkostwa i logika wpływu, w: M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji, Rzeszów 2006.
 21. Tarnawska K., Reprezentacja interesów na poziomie UE. Logika członkostwa i logika wpływu, "Zeszyty Naukowe", Rzeszów 2005, t. 46, nr 8.
 22. van Schendelen R., Machiavelli w Brukseli - sztuka lobbingu w Unii Europejskiej, tłum. J. Bojko, K. Bolesta, Gdańsk 2006.
 23. Wilson G., Corporate Political Strategies, "British Journal of Political Science" 1990, t. 20, nr 2, s. 281-288.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu