BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szluz Beata (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Przeciwdziałanie zjawisku bezdomności w Unii Europejskiej
Combating the Phenomenon of Homelessness in the European Union
Źródło
Przegląd Europejski, 2011, nr 2, s. 7-21, tab.
Słowa kluczowe
Bezdomność, Ubóstwo, Opieka socjalna
Homelessness, Poverty, Social services
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Bezdomność jest zjawiskiem złożonym i wielowymiarowym. Najbardziej widoczna i ekstremalną formą ubóstwa i wykluczenia jest jej postać uliczna. (...) Mając na względzie skalę zjawiska i jego specyfikę oraz fakt, że ta problematyka w kontekście profilaktyki w poszczególnych krajach jest różnie postrzegana i rozwiązywana, a ponadto nader rzadko poruszana w polskiej literaturze naukowej, w artykule skoncentrowano uwagę na zagadnieniu przeciwdziałaniu bezdomności w Unii Europejskiej (UE). (fragment tekstu)

Homelessness, considering the scale of the phenomenon, the complex reasons and the painful socio-economic effects of it, is a wide-spread and significant problem, which has specific regional and local conditioning. It seems right to implement various initiatives at the EU level, as well as to incorporate non-governmental organizations in the realization of programs in the field of social assistance. Despite numerous discussions, which are conducted in multinational forums, as well as activities undertaken in individual countries, the homelessness problem still exists and cannot be successfully resolved. In the present article a trial was undertaken to analyze select EU strategies aimed at implementing a concrete initiatives. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Anioł W., Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski, Warszawa 2003.
  2. Edgar B., European Review of Statistics on Homelessness in Europe, Brussels 2009.
  3. Skorowski H., Prawo do mieszkania, "Roczniki Naukowe Caritas" 1997, nr 1, s. 71-85.
  4. Skorowski H., Problematyka praw człowieka, Warszawa 1999.
  5. Szluz B., Strategie Unii Europejskiej wobec problemu bezdomności, "Saeculum Christanum. Pismo Historyczno-Społeczne" 2008, nr 2, s. 189-192.
  6. Szluz B., Świat społeczny bezdomnych kobiet, Warszawa 2010.
  7. Ścieszka P., Fundusze unijne dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, www.ue.krakow.pl (12.02.2007).
  8. Thomsen B., Lynne E., Figueiredo I., Delli K., Protasiewicz J., Pisemna deklaracja dotycząca strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności, 6-9.09.2010 (mps).
  9. Wygnańska J., The Impact of Structural Funding on Service Provision for the Homeless (EOUAL and Poland), "Journal of Homelessness" 2008, t. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu