BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czub Jarosław Filip (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Przedmiot i metodologia rozprawy doktorskiej pt. "Rola organizacji biznesu w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej"
The Role of Business Organizations in the Institutional System of the European Union
Źródło
Przegląd Europejski, 2011, nr 2, s. 40-55
Słowa kluczowe
Współpraca przedsiębiorstw, Podejmowanie decyzji
Enterprises cooperation, Decision making
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dysertacja jest próbą przedstawienia i wyjaśnienia roli, jaką pełnią grupy biznesu w systemie instytucjonalnym UE. (fragment tekstu)

Dissertation is an attempt to present and clarify the role played by business groups in the European Union's institutional system. Thesis covers the period from the beginning of the creation of the European Communities in 1951 until the end of study (September 2010). The key work is the subject of business organizations operating in the arena of the European Union. The main aim of this work is to analyze the role of business organizations having an impact on the European institutions. The hearing is an attempt to establish the place of business organizations in the EU's institutional system in the context of advocacy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cassidy B., European Lobbying Guide, A Guide on Whom and How to Lobby, London 1999.
 2. Coxall B., Pressure Groups In British Politics, London 2001.
 3. Encyklopedia Unii Europejskiej, praca zbiorowa pod redakcją K.A. Wojtaszczyka, Warszawa 2004.
 4. Giuliani J.-D., Marchands d'influence: les lobbies en France, Paris 1991.
 5. Graniszewski L., Piątkowski C., Grupy interesu w Unii Europejskiej, Warszawa 2004.
 6. Jasiecki K., Molęda-Zdziech M., Lobbing - sztuka skutecznego wywierania wpływu, Kraków 2000.
 7. Kotler P., Marketing, Warszawa 1994.
 8. Kurczewska U., Molęda-Zdziech M., Lobbing w Unii Europejskiej, Warszawa 2002.
 9. Le Grelle B., Profession lobbyman: Le pouvoir des coulisses, Paris 1988, s. 8, http://www.epr.pl/czytelniatrzy.php?id=222&itemcat=1
 10. Matyja M., Wpływ Zrzeszenia Konfederacji Przemysłowców i Pracodawców Europy (UNICE) na proces decyzyjny w Unii Europejskiej, Warszawa 2000.
 11. McGrath C., Lobbying in Washington, London, and Brussels, the Persuasive Communication of Political Issue, New York 2005.
 12. Nowak-Far A., Funkcjonowanie gmin w Unii Europejskiej, kompendium dla gmin wiejskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa-Poznań 2002.
 13. Nowak-Far A., Krajowa administracja w unijnym procesie podejmowania decyzji, Warszawa 2004.
 14. Pascal G., Lobbying In Brussels, Brussels 2006.
 15. Sroka J., Europejskie stosunki przemysłowe w perspektywie porównawczej, Warszawa 2000.
 16. Sroka J., Lobbing jako strategia promocji interesów grupowych, w: A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.), Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław, 2002.
 17. van Schendelen R., Machiavelli in Brussels, The Art of Lobbying the EU, Amsterdam 2005.
 18. Zorack J.B., The Lobbying Handbook, Washington 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu