BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skorowski Henryk ks. (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Tytuł
W kierunku jedności kulturowej Europy
Towards Europe's Cultural Unity
Źródło
Przegląd Europejski, 2011, nr 2, s. 57-63
Słowa kluczowe
Kultura, Tożsamość
Culture, Identity
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
O jedności Europy można oczywiście mówić w różnych aspektach: ekonomicznym, politycznym, społecznym, instytucjonalnym itp. Jednym z nich, jak się wydaje bardzo istotnym, jest aspekt kulturowy. Pytając bowiem o Europę należy mieć na uwadze nie tylko jednostkę geograficzną czy polityczną, ale przede wszystkim pewną wspólnotą wartości i kultury. Stąd w rzeczowej dyskusji nad jednością Europy w jej perspektywie historycznej i przyszłościowej, oraz miejsca Polski w odnowionej wizji naszego kontynentu, nie może zabraknąć aspektu kulturowego. Jest to próba poszukiwania fundamentu aksjologicznego dla jedności Europy. (fragment tekstu)

In his article the author draws attention to Europe being first of all the community of values and culture. Not before basing on spiritual unity, established on a strong axiological foundation of culture, can authentic integration be built on other surfaces: political, social and economic level. True Europeanization means reaching to Christian values of European culture, which is the foundation of not only spiritual unity but also multi-level one. Simultaneously, cultural integration of Europe cannot come into being through the erasure of national differences, which establish the wealth of The Old Continent, but through the harmonization of these differences. Variety and originality of cultures of particular European nations do not constitute an obstacle in return to common values of European culture. All the cultures of Europe's particular nations are strongly rooted in Christianity. Each nation, regardless of various periods of its statehood, has remained faithful to Christian roots of European culture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. d'Onorio J.B., Le vatican et la politique europeenne, Paris 1994.
  2. Jan Paweł II, Jaka wolność? Jaka Europa?, Przemówienie z 7 czerwca 1991 roku, "L'Osservatore Romano" z 10 czerwca 1991 roku.
  3. Jan Paweł II, Kryzys Europy jest kryzysem chrześcijaństwa w Europie. Przemówienie do uczestników V Sympozjum Konferencji Episkopatów Europejskich, 5 października 1982 roku, "L'Osservatore Romano" 1982, nr 34.
  4. Jan Paweł II, Przemówienie do Rady Federalnej Ruchów Europejskich, 28 marca 1987 Roku.
  5. Lehmann K., Nowa Europa - fikcje i wizje. Doświadczenia i wyzwania z perspektywy Kościoła. Uroczysty wykład z okazji nadania godności doktora honoris causa z 28 kwietnia 1997 roku (maszynopis).
  6. Mazurkiewicz P., Skorowski H., Aksjologia i aksjologie Europy, Warszawa 1997.
  7. Pieronek T., Decyzja polityczna przyspieszająca ratyfikację Konkordatu jest potrzebna i możliwa, w: "Biuletyn KAI" z 30 sierpnia 1994 roku, nr 81.
  8. Życiński J., Koncepcja zjednoczonej Europy w nauczaniu Jana Pawła II (maszynopis).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu