BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kraś Ireneusz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Tytuł
Przystąpienie Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej a niezależność Narodowego Banku Polskiego
The Entrance of Poland to the European Monetary Union and the Independence of the Polish National Bank
Źródło
Przegląd Europejski, 2011, nr 2, s. 87-102
Słowa kluczowe
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Banki centralne, Niezależność banku centralnego, Europejski System Banków Centralnych (ESBC)
Economic and Monetary Union (EMU), Central banks, Central bank independence, European System of Central Banks (ESCB)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem tego opracowania będzie przedstawienie problemów związanych z niezależnością Narodowego Banku Polskiego w momencie przystąpienia do UGiW. Proces utraty niezależności NBP jest procesem postępującym w czasie. Ostatecznym efektem tego procesu będzie podporządkowanie banku centralnego w Polsce decyzjom Europejskiego Banku Centralnego. (fragment tekstu)

The article concerns the independence of the Polish National Bank after its joining the Economic and Monetary Union. The author presents the theoretical basis for the independence of central bank. The following part of the article is a reflection on the independence of the European System of Central Banks from the organizational, personal, functional and financial point of view. Polish National Bank after joining the Economic and Monetary Union should achieve these types of full independence. However, after joining the Economic and Monetary Union, Polish National Bank will lose the ability to conduct the independent monetary policy and exchange rate. That will be the price Poland has to bear after joining the euro zone. By joining the EMU Polish National Bank will strengthen its personal and organizational independence. And this is being discussed in the last part of the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baka W., Bankowość centralna. Funkcje - metody - organizacja, Warszawa 2001.
 2. Baka W., Bankowość europejska, Warszawa 2005.
 3. Grilli V., Masciando D., Tabellini G., Political and monetary institutions and public finance policies in the industrial economies, "Economic Policy" 1991, nr 13, s. 341-392.
 4. Gronkiewicz-Waltz H., Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa, Warszawa 2009.
 5. Huterski R., Niezależność banku centralnego, Toruń 2000.
 6. Kalisz P., Eurooptymizm jest dla długodystansowców, "Rzeczpospolita" z 4 grudnia 2008 roku, s. B11.
 7. Kasprzak M., Problemy niezależności banku centralnego, w: J. Świderska (red.), Bank centralny w Polsce. Wybrane aspekty, Warszawa 2010.
 8. Kowalak M., Instytucjonalne podstawy polityki pieniężnej, w: W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Współczesna polityka pieniężna, Warszawa 2008.
 9. Kraś I., Niezależność polityczna Europejskiego Banku Centralnego, w: H. Ćwięk (red.), Res Politicae, t. III, Częstochowa 2009.
 10. Kraś I., Znaczenie czynnika czasu w procesie wchodzenia Polski do systemu euro, w: J. Świeca (red.), De Doctrina Europea, Sosnowiec 2009.
 11. Kubin T., Polityczne implikacje wprowadzenia unii walutowej w Europie, Katowice 2007.
 12. Mackiewicz-Łyziak J., Wiarygodność banku centralnego, Warszawa 2010.
 13. Mucha-Leszko B., Strefa euro. Wprowadzenie, funkcjonowanie, międzynarodowa rola euro, Lublin 2007.
 14. Nowak Far A., Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie, Tom XII. Wydanie 1, Warszawa 2011.
 15. Nowak-Far A., Konstytucja RP a wejście Polski do strefy euro, w: D. Rosati (red.), Euro - ekonomia - polityka, Warszawa 2009.
 16. Pietruch J., Strefa euro. Porządek pieniężny i stabilność makroekonomiczna, Katowice 2003.
 17. Sobol M., Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w drodze do euro, Warszawa 2008.
 18. Sulmicki J., Stabilność rynków finansowych, a wejście Polski do strefy euro, Warszawa 2005.
 19. Wajda-Lichy M., Dąbrowski M.A., Strategie rozszerzenia strefy euro, Kraków 2010.
 20. Wierzba R., Europejski Bank Centralny, "Bank i Kredyt" 2006, nr 7.
 21. Wierzba R., Europejski Bank Centralny, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu