BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Freydman Oxana (Irkutsk State Railway University, Russia)
Tytuł
Marketing and Logistical Technologies in Creating Multiplicative Effect of Territorial Development
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2010, nr 16, s. 51-57, tab., foto., bibliogr. 3 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Procesy przemian przemysłu i usług w wybranych krajach = Processes of Transformation of Industry and Services in Selected Countries
Słowa kluczowe
Gospodarka terytorialna, Rozwój regionalny, Logistyka w gospodarce, Marketing terytorialny
Territorial economy, Regional development, Logistic in business, Territorial marketing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka omówiła wpływ marketingu i technologii logistycznych na zwiększanie efektów rozwoju terytorialnego.

The article is devoted to modern methods and technologies which can be used in development of territorial socio-economic systems. Research in this sphere must serve as the basis of territorial planning. The combination of marketing and logistical technologies is the most effective and progressive in territorial development.Modern economic integration needs special attention to be paid to conserving and increasing the indicators of socio-economic development, which is a condition of attracting investments from outside.Certain factors are of high importance for economic development. These factors are logistical in their nature and include: the volume of export and import activities in the structure of gross national revenue; the duration of the period needed for formation of a private business; availability of foreign or domestic investments for financing various economic processes; the level of development of the transportation system. The experience of Singapore can serve as an example of implementing marketing and logistical technologies in effective development of the territory. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cтpаны и peгиoны.2006.Cтатиcтичecкий cпpавoчник Bceмиpнoгo банка. - М.: Издатeльcтвo «Becь Миp», 2007. - 240 c.
  2. Джoнcoн Д.C., Дoнальд Ф. B. Coвpeмeнная лoгиcтика. Пep c англ. - М.: Изд. дoм. «Bильямc», 2005. - 624 c.
  3. Панкpухин A.П. Маpкeтинг тeppитopий. - CПб.: Питep, 2006. - 406 c.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu