BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łęgowik-Świącik Sylwia (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Współzależność między rachunkowością a kontrolą zarządczą w sektorze finansów publicznych
Accountancy System as Element of Management Control in Aspect of the New Law About Public Finances
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 58, s. 83-88, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Kontrola, Finanse publiczne, Kontrola zarządcza
Accounting, Control, Public finance, Management control
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Kontrola jest procesem, który odgrywa rolę weryfikatora trafności decyzji o charakterze finansowo-majątkowym, przez co przyczynia się do wzrostu efektywności gospodarowania. Artykuł ma na celu przedstawienie nowych uregulowań ustawy o finansach publicznych w zakresie kontroli zarządczej. Na bazie przeprowadzonych badań literaturowych przedstawiono teoretyczne aspekty procesów kontroli z uwzględnieniem jej pragmatycznych funkcji. Omówiono regulacje prawne kontroli zarządczej wskazując na system rachunkowości jako instrument realizacji niektórych z celów ustawowych kontroli zarządczej. (abstrakt oryginalny)

Control is a process which researches results finance decisions what has influence on increase of manage efficiency. The aim of this article is to present new regulations of the law about public finances in a range of management control. In an article theoretical aspects of control processes were presented. Law regulations concerning management control in order to accountancy system as a way to realize same of the targets of management control were shown.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bittel L.R. (2002), Krótki kurs zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Elliot B., Elliot J. (2004), Financial Accounting and reporting, Pearson Education Co., Harlow.
 3. Encyklopedia Rachunkowości (2005), red. M. Gmyrtasiewicz, LexisNexis, Warszawa.
 4. Griffin R.W. (2000), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Harrison W.T., Horngren Ch.T. (2004), Financial Accounting, Pearson Education Inc., Upper Saddle River.
 6. Kałużny S., Kałużna H. (2004), Model kontroli i kontrolera w administracji publicznej, w: Kontrola i audyt w perspektywie europejskiej, red. B.R. Kuc, L. Smolak, MSWiA, Warszawa.
 7. Messner Z., Pfaf J. (2004), Rachunkowość finansowa, część I, SKwP, Warszawa.
 8. Rewizja sprawozdań finansowych (2005), red. D. Krzywda, SKwP, Warszawa.
 9. Standardy kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego, www.mf.gov.pl.
 10. Szymczyk-Madej K., Kontrola wewnętrzna w systemie informatycznym rachunkowości, www.ae.krakow.pl.
 11. Uryga J., Bienias I. (2005), Organizacja systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej w podmiocie badanym, SKwP, Warszawa.
 12. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
 13. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240 ze zm.
 14. Zarządzanie. Teoria i praktyka (2006), red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu