BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stasik Mariusz (Politechnika Poznańska, doktorant), Badzińska Ewa (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Outsourcing w budowaniu konkurencyjności
Outsourcing in Building Company Competitiveness
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2010, nr 7, s. 13-18, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Outsourcing, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Konkurencyjność
Outsourcing, Enterprise competitiveness, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Istnieje wiele korzyści wynikających z wdrożenia outsourcingu, które przekładają się na wzrost konkurencyjności podmiotu. Efektywność outsourcingu jest jednak uwarunkowana odpowiednio przygotowanym procesem wdrożenia, który powinien zapewnić osiągnięcie celów przedsięwzięcia. (abstrakt oryginalny)

There are many benefits from outsourcing reflected in the increase of company's competitive advantage. However, the efficiency of outsourcing is conditioned by a properly prepared and conducted implementation process which ensures the achievement of organization's goals. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Greaver M. F., Strategie Outsourcing. A structured approach to outsourcing decisions and Initiatives, AMACOM, New York 1999.
  2. Gryczka J., Out czy insourcing - zagadnienia teoretyczne, TNOiK SGH, Warszawa 2003.
  3. Kłos M., Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2009, s. 54-63.
  4. Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, red. E. Skawińska., PWN, Warszawa- Poznań 2002, s. 7.
  5. Santarek K., Kozieradzka A., Rafalski R., Organizacja i zarządzanie przemysłem, WPW, zeszyt nr 18, Warszawa 2005, s. 48.
  6. Skawińska E., Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw po wejściu Polski do strefy euro w świetle ocen menedżerów zarządzających w przetwórstwie mleczarskim, Zeszyt naukowy Politechniki Poznańskiej nr 52, WPP, Poznań 2008, s. 109.
  7. Trocki M., Outsourcing, PWE, Warszawa 2001, s. 13-14; 55-60.
  8. Trzcieliński S., Nowoczesne przedsiębiorstwo, IIZ, Politechnika Poznańska, Poznań 2005, S.301-302.
  9. Trzcieliński S., Pacholski L., Przedsiębiorstwo konkurencyjne, IIZ Politechnika Poznańska, Poznań 2005, s. 235-236.
  10. www.accenture.com/NR/rdonlyres/5BFC5F2D015447E7AAFOD96AE490DE6A/0/Outsourcing Accenture.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu