BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Koncepcja Wspólnej Skonsolidowanej Korporacyjnej Podstawy Opodatkowania
Common Consolidated Corporate Tax Base
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2010, nr 7, s. 29-35, bibliogr. 6 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Wspólna Skonsolidowana Korporacyjna Podstawa Opodatkowania, Podatki i opłaty, Podatki, Podatek dochodowy od osób prawnych, Harmonizacja
Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), Taxes and fees, Taxes, Corporate income tax, Harmonisation
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Koncepcja CCCTB ma na celu zwiększenie stopnia harmonizacji podatkowej w Unii, ograniczenie kosztów i redukcję przeszkód dla działalności firm wewnątrz Wspólnoty. Koncepcja ta jest szansą na nową jakość w polskim systemie podatkowym i kształt podatku dochodowego od osób prawnych. (abstrakt oryginalny)

The goal of CCCTB is to increase the )eve) of tax harmonization in the EU, reduce costs and eliminate obstacles weighing upon business activity across the European Union. This concept is a chance for a new quality of the Polish tax system and of the corporate income tax. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Iniewski R., Dylematy reformy podatków dochodowych, czyli jak skutecznie przeprowadzić reformę, [w:] Systemowa reforma podatków dochodowych, pod red. B. Brzezińskiego, W. Nikiela, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
  2. Litwinczuk H., Prawo wspólnotowe w zakresie podatków bezpośrednich. Perspektywy harmonizacji podatku dochodowego, [w:] Systemowa reforma podatków dochodowych, pod red. B. Brzezińskiego, W. Nikiela, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
  3. Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego: Dotychczasowe postępy i kolejne kroki ku ustanowieniu wspólnej jednolitej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB) KOM (2006) 157, Bruksela 2006.
  4. Realizacja wspólnotowego programu poprawy wzrostu i zatrudnienia oraz konkurencyjności przedsiębiorstw w DE: Dalsze postępy w 2006r. i kolejne działania zmierzające do przedstawienia wniosku w sprawie ustanowienia wspólnej jednolitej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB) KOM (2007) 223, Bruksela 2.05.2007.
  5. Wdrażanie lizbońskiego programu wspólnotowego - Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego - Wkład polityki podatkowej i celnej do Strategii Lizbońskiej - KOM (2005) 532, Bruksela 2005.
  6. Zasada D., Wspólna Skonsolidowana Podstawa Opodatkowania (CCCTB) w świetle stanowiska Rządu, [w:] Systemowa reforma podatków dochodowych, pod red. B. Brzezińskiego, W. Nikiela, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu