BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sala Józef (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Stabilizacja gospodarczo-polityczna a turystyka
Economic and political stabilisation and tourism
Źródło
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 2012, nr 35, s. 9-20, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka turystyczna, Klęski żywiołowe, Wzrost gospodarczy, Kryzys gospodarczy
Touristic economy, Natural disaster, Economic growth, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Gospodarka turystyczna jest obecnie coraz ważniejszym sektorem gospodarki światowej. Ma duży wpływ na rozwój miast i regionów [Klimek, 2010, s. 29]. Stymulująca rola gospodarki turystycznej w rozwoju obszarów recepcji turystycznej zależy w głównej mierze od wielkości ruchu turystycznego, który obsługuje konkretny region. Skala światowego i krajowego ruchu turystycznego jest przede wszystkim pochodną poziomu rozwoju ekonomicznego i stabilności politycznej [Tisdell, 2001, s. 23]. Słusznie więc uważa się, że uczestnictwo obywateli konkretnych państw w turystyce jest silnie skorelowane z sytuacją ekonomiczną i polityczną państw emisji ruchu turystycznego [Goeldner, 2006, s. 377]. Silne związki między poziomem rozwoju ekonomicznego a skalą ruchu turystycznego sprawiają, że wszelkie wahania koniunktury gospodarczej mają istotny wpływ na rynek turystyczny. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja wpływu stabilności gospodarczej i koniunktury oraz sytuacji politycznej na rynek turystyczny. (abstrakt oryginalny)

Participation in tourism is primarily determined by the volume of funds at the disposal of potential tourists. An increase in the income of population results in broader participation in tourism. The economic growth, a decisive factor determining the wealth of population, contributes to shaping the population involvement in tourism. In the years 2000-2007, the world noted a moderate economic growth, which translated into a continuous increase in international tourist traffic. Since 2008, the world economy has been in recession, which resulted in a slump in international tourism. Among other countries, Poland has been also experiencing the effects of the crisis, which have resulted in a decrease in the number of tourists visiting our country. One of the reasons for that is low competitiveness of the Polish hospitality management in the world tourism market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak W., 1999, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków.
 2. Bywalec Cz., 2007, Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Cohen E., 2005, Turystyka a naturalne katastrofy, WSIZ, Rzeszów.
 4. Gaworecki W.W., 2003, Turystyka, PWE, Warszawa.
 5. Goeldner Ch., Richtie J., 2006, Tourism. Priciples, Pracites, Philospohies, John Wiley&Sons, New Jersey.
 6. Klimek K., 2010, Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-ekonomicznego Szwajcarii, PTE, Kraków.
 7. Kotler P., Bowen J., Makens J., 2006, Marketing for Hospitality and Tourism, Prentice Hall, New Jeresy.
 8. Mundt J., 2001, Einfűhrung in den Tourismus, Oldenbourg, Műnchen.
 9. Rocznik Statystyczny GUS, 2010, GUS, Warszawa.
 10. Rudnicki L., 2010, Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Proksenia, Kraków.
 11. The Travel & Tourism Competentiveness Reports, 2009, OECED, Geneva.
 12. Tisdell C., 2001, Tourism Economics, the Envinronment and Develeopment. Analysis and Policy, Edward Elgar Publishing, Nordhampton.
 13. Usługi w Polsce 2008-2010, 2011, red. B. Słomińska, IBRKK, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-1457
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu