BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skalska Teresa
Tytuł
Wykorzystanie cen jako narzędzia konkurowania na rynku turystycznym w warunkach kryzysowych
Making use of prices as a tool to achieve competitive advantage in the tourism market during economic crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 2012, nr 35, s. 21-36, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Rynek turystyczny, Konkurencyjność rynkowa, Konkurencja cenowa, Badania empiryczne
Tourism market, Market competitiveness, Price competition, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Polska Organizacja Turystyczna
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza - na podstawie badań empirycznych - sposobów wykorzystywania cen jako ważnego parametru przewagi konkurencyjnej w warunkach kryzysowych. W opracowaniu wykorzystano zestaw wskaźników umożliwiających ocenę konkurencyjności polskiej oferty turystycznej w relacji do głównych konkurencyjnych obszarów recepcji turystycznej (Słowacja, Litwa, Czechy, Niemcy, Węgry) oraz porównanie zachowań konkurentów i zmian tych zachowań w czasie. Oprócz wskaźników bazujących na przeciętnym (średnim) poziomie cen, ustalonym na podstawie zebranych danych (średnie "empiryczne"), wykorzystano również proste wskaźniki syntetyczne, ilustrujące relację ceny do użyteczności produktu. Dokonanie porównań międzynarodowych posłużyło wytyczaniu obszarów konkurencyjności i pozycjonowaniu polskich ofert.Obserwację reakcji na sytuacje kryzysowe umożliwiła analiza zróżnicowania cen przeciętnych ("empirycznych") i wskaźnika obrazującego stosunek ceny do użyteczności ze względu na: • stosowane obniżki cen, • zakres usług dodatkowych zawartych w cenie, • kreatora oferty (touroperator/bezpośredni usługodawca), • miejsce i czas dokonania zakupu (biuro podróży/internet) oraz oferty last minute i first minute. Analiza została oparta na badaniach empirycznych przeprowadzonych w latach 2009-2011 na zlecenie i przy współpracy Polskiej Organizacji Turystycznej. (abstrakt oryginalny)

The objective of the article is the analysis, based on empirical studies, on the methods of the use of prices as an important parameter of achieving competitive advantage during an economic crisis. The study makes use of the set of indicators that allow assessment of the competitiveness of the Polish tourist offer in relation to the major competitive areas, as well as comparison of the competitors' behaviours and their changes in time. In addition to the indicators based on the average price level, there are also analysed simple synthetic indicators, illustrating the value (utility) for money relation. International comparisons helped to show the demarcation of areas of competitiveness and positioning of the Polish offers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Fast Future Survey on the Future of Travel, Marketing and Events, 2009; www.imex-frankfurt.com (28.11.2011).
  2. Skalska T., 2010, Konkurencyjność cenowa polskich produktów turystycznych na wybranych rynkach emisyjnych w relacji do ofert głównych konkurentów. Założenia metodologiczne badań, POT, Warszawa.
  3. Skalska T., 2011, Konkurencyjność cenowa polskich produktów turystycznych na wybranych rynkach emisyjnych w relacji do ofert głównych konkurentów. Lato 2011 - raport z badań, POT, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-1457
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu