BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trzęsiok Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Kodowanie zmiennych objaśniających mierzonych na słabych skalach w metodzie wektorów nośnych
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 3, 2011, s. 90-103, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Zmienne objaśniające
Explanatory variable
Abstrakt
Dokonując analizy badanego zjawiska ekonomicznego, w jednym z pierwszych etapów następuje identyfikacja tych cech jednostek statystycznych, które mają związek z zachowaniem się obiektów w analizowanym systemie. Owe cechy stanowią zmienne diagnostyczne. Na ogół przy obserwacji systemu zbierane są informacje dotyczące wyników pomiarów cech diagnostycznych. Pomiar jest nieodzownym i bardzo ważnym elementem stojącym u podstaw modelowania. Nadmienić należy, że wynikiem pomiaru niekoniecznie musi być liczba. Może nią być również nazwa (kategoria). Skala pomiaru zmiennej decyduje o operacjach matematycznych, które są dopuszczalne na danych. Tym samym skala pomiaru określa również zbiór metod statystycznych, które można, a także zbiór tych, których nie można zastosować do analizy badanego zjawiska
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abe S.: Support Vector Machines for Pattern Classification (Advances in Pattern Recognition). Springer 2005
 2. Cristianini N., Shawe-Taylor J.: An Introduction to Support Vector Machines (and other Kernel-based Learning Methods). Cambridge University Press, Cambridge 2000
 3. Gatnar E.: Symboliczne metody klasyfikacji danych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
 4. Gatnar E.: Podejście wielomodelowe w zagadnieniach dyskryminacji i regresji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
 5. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1982
 6. Hastie T., Tibshirani R., Friedman J.: The Elements of Statistical Learning. Springer Verlag, New York 2001
 7. Karush W.: Minima of Functions of Several Variables with Inequalities as Side Constraints. Praca magisterska, Katedra Matematyki, Uniwersytet w Chicago 1939
 8. Kuhn H.W., Tucker A.W.: Nonlinear Programming. "Proceedings of the 2nd Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probabilistics". University of California Press, Berkeley 1951, s. 481-492
 9. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K.: Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1988
 10. Steczkowski J., Zeliaś A.: Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1997
 11. Trzęsiok M.: Analiza wybranych własności metody dyskryminacji wykorzystującej wektory nośne. W: Postępy ekonometrii. Red. A.S. Barczak. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004, s. 331-342
 12. Trzęsiok M.: Metoda wektorów nośnych na tle innych metod wielowymiarowej analizy danych. W: Taksonomia 13. Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania. Red. K. Jajuga, M. Walesiak. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006, s. 536-542
 13. Trzęsiok M.: Problem doboru zmiennych do modelu dyskryminacyjnego budowanego metodą wektorów nośnych. W: Taksonomia 16. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. Red. K. Jajuga, M. Walesiak. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, nr 47, Wrocław 2009, s. 214-222
 14. Walesiak M.: Podstawowe zagadnienia statystycznej analizy wielowymiarowej. W: Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Red. E. Gatnar, M. Walesiak. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004, s. 17-59
 15. Vapnik V.: Statistical Learning Theory. John Wiley & Sons, New York 1998
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu