BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janiga-Ćmiel Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Analiza taksonomiczna rozwoju gospodarczego Polski i krajów Unii Europejskiej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 3, 2011, s. 104-119, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Analiza taksonomiczna, Rozwój gospodarczy, Analiza empiryczna
Taxonomic analysis, Economic development, Empirical analysis
Abstrakt
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej przyniosło dobre wyniki gospodarcze, bowiem już w pierwszych miesiącach 2004 roku nastąpił wzrost gospodarczy. Jednym z czynników stymulujących wzrost gospodarczy był wzrost importu i eksportu, co pozwoliło na zajęcie 30. pozycji w rankingu największych eksporterów światowych. Należy również pamiętać, że na wzrost inwestycji znacząco wpływały środki strukturalne z Unii Europejskiej. Na przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce miała, dodatkowo przy wejściu do Unii Europejskiej, wpływ dobra koniunktura w gospodarce światowej. Rozwój społeczno-gospodarczy charakteryzuje się ogromną zmiennością dynamiki poziomu czynników je kształtujących i kierunków ich rozwoju. Do opisu rozwoju gospodarczego Polski oraz państw Unii Europejskiej wybrano czynniki charakteryzujące rozwój gospodarczy, nieskorelowane między sobą, a jednocześnie silnie skorelowane ze zmienną czasową. Siła korelacji okazała się zróżnicowana w różnych, kolejnych podokresach. Celem tej analizy jest zbadanie zróżnicowania i zharmonizowania rozwoju gospodarek w poszczególnych krajach. Na podstawie takiej analizy będzie możliwe dokonanie oceny miejsca poszczególnych gospodarek w procesie rozwoju gospodarczego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarczyk J.L., Bukowski S.I., Przybylska-Kapuścińska W.: Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2008
 2. Domaszewicz Z.: Możemy pozostać na uboczu. "Gazeta Wyborcza", 13.04.2004
 3. Ferguson C.A., Takane Y.: Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. PWN, Warszawa 1997
 4. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. PWN, Warszawa 1989
 5. Hellwig Z.: Ekspansja gospodarcza Polski końca XX wieku. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1997
 6. Malina A.: Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2004
 7. Mika J.: Analiza statystyczna pozycji Polski na tle krajów Unii Europejskiej. "Śląsk", Katowice 1995
 8. Rocznik Statystyczny. GUS, Warszawa 1958-2006
 9. Wojtkowska-Łodej G.: Polska w Unii Europejskiej. Uwarunkowania i możliwości po roku 2004. SGH, Warszawa 2004
 10. Yamarone R.: Wskaźniki ekonomiczne: przewodnik dla inwestora. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006
 11. Zeliaś A.: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Materiały z XXVII Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego zorganizowanego przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane 2005. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu