BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niemczyk Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Seweryn Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Kryzys XXI wieku a zmiany w popycie na usługi turystyczne (na przykładzie Krakowa)
The 21st century crisis and the changes in demand for tourist services (the case of Krakow)
Źródło
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 2012, nr 35, s. 92-105, rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Popyt turystyczny, Kryzys gospodarczy, Rynki finansowe, Rynek turystyczny
Tourist demand, Economic crisis, Financial markets, Tourism market
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Postępowanie konsumenta na rynku, w tym na rynku turystycznym, jest wypadkową wielu czynników. Wśród nich szczególną rolę, w ostatnim czasie, odgrywają determinanty makroekonomiczne. Kryzys gospodarczy XXI w. znacząco wpłynął na zachowania nabywcze turystów - w obronie dotychczasowego modelu konsumpcji turystycznej dokonali oni przekształceń w sposobach i formach zaspokajania potrzeb turystycznych. Artykuł ma na celu pokazanie zmian, zarówno ilościowych, jak i jakościowych w konsumpcji usług noclegowych gości odwiedzających Kraków. Bazę stanowiły wyniki badań ruchu turystycznego, przeprowadzonych w mieście w latach 2005-2011. Analizę empiryczną poprzedziły rozważania teoretyczne na temat czynników kształtujących postępowanie turysty, ze szczególnym uwzględnieniem determinant ekonomicznych i zwróceniem uwagi na zjawisko kryzysu gospodarczego XXI w. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to show both quantitative and qualitative changes in consumption of tourist services, which were observed during the period of economic crisis. The data base constitute the results of the research into tourist movement in Krakow conducted in the years 2005-2011 under the supervision of the Malopolska Tourist Organization. The analysis of the consequences of the world economic depression for demand for accommodation services of the city are analysed makes use of dynamics and structure rates. The empirical analysis is preceded by theoretical considerations regarding the factors shaping tourists' behaviour, with particular emphasis on the economic ones , and attention paid to the 21st century economic crisis. As the result, the article shows that the consequences of the economic depression are observed not exactly in the size of the demand for tourist services, but in the structure of consumption. In addition, foreign tourism turns out to be more sensitive to the effects of the crisis. In a period of decline in real income, domestic tourism is less expensive alternative to travel. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2005. Raport końcowy, 2005, autorzy: T. Grabiński, R. Seweryn, A.Gut-Mostowy, L. Mazanek, A. Wilkońska, J. Kobus, pod kier. K. Borkowskiego, MOT, Kraków, http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=19949 (11.2011).
 2. Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2006. Raport końcowy, 2006, autorzy: T. Grabiński, R. Seweryn, Gut-Mostowy, L. Mazanek, A. Wilkońska, pod kier. K. Borkowskiego, MOT, Kraków, http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=19949 (11.2011).
 3. Gaworecki W.W., 2007, Turystyka, wyd. 5 zmienione, PWE, Warszawa.
 4. Niemczyk A., 2010, Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 5. Niemczyk A., Seweryn R., 2008, Media w strukturze źródeł informacji o miejscu docelowym podróży (na przykładzie badań ruchu turystycznego w Krakowie), [w:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku - problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, red. S. Bosiacki, AWF w Poznaniu, Seria: Monografie nr 386, Poznań.
 6. Niemczyk A., Seweryn R., 2011, Przyjazdy turystów amerykańskich do Krakowa w obliczu kryzysu, w: Turystyka w Polsce w okresie kryzysu, red. A. Gotowt-Jeziorska, K. Łopaciński, Polskie Stowarzyszenie Turystyki, Warszawa.
 7. Raport. Polska 2011. Gospodarka - Społeczeństwo - Regiony, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Ewaluacja_i_analizy/Raporty_o_rozwoju/Raporty_krajowe/Documents/Raport_Polska_2011.pdf (11.2011).
 8. Ruch turystyczny w Krakowie w 2008 roku. Raport końcowy, 2008, autorzy: T. Grabiński, K. Borkowski, R. Seweryn, Wilkońska, L. Mazanek, MOT, Kraków, http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=19949 (11.2011).
 9. Ruch turystyczny w Krakowie w 2009 roku. Raport końcowy, 2009, autorzy: T. Grabiński, K. Borkowski, R. Seweryn, Wilkońska, L. Mazanek, MOT, Kraków, http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=19949 (11.2011).
 10. Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 roku. Raport końcowy, 2010, autorzy: T. Grabiński, K. Borkowski, R. Seweryn, Wilkońska, L. Mazanek, MOT, Kraków, http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=19949 (11.2011).
 11. Ruch turystyczny w Krakowie w 2011 roku. Raport końcowy, 2011, autorzy: T. Grabiński, K. Borkowski, R. Seweryn, Wilkońska, L. Mazanek, MOT, Kraków, http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=19949 (11.2011).
 12. Rudnicki L., 2010, Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Proksenia, Kraków.
 13. Rynkowe zachowania konsumentów, 1999, red. E. Kieżel, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 14. Seweryn R., 2006a, Turystyka kulturowa w przyjazdach do Krakowa (w oparciu o wyniki badań ruchu turystycznego), [w:] Turystyka w badaniach naukowych. Prace ekonomiczne, red. A. Nowakowska, M. Przydział, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów.
 15. Seweryn R., 2006b, Turystyka rozrywkowa w Krakowie i warunki jej rozwoju, w: Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek - przestrzeń - przedsiębiorstwo, red. G. Gołembski, AE w Poznaniu, Poznań.
 16. Seweryn R., 2010, Konkurencyjność Krakowa na rynku turystycznym w okresie kryzysu (na podstawie wyników badań ruchu turystycznego), [w:] Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, red. J. Sala, PWE, Warszawa.
 17. Thore S.A.O., 1956, A Critique of the Theory of the Consumption Function, Institut Universitaire d'Etudes Europeennes de Turin, Turyn.
 18. Wodejko S., 1997, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, PWSH, Warszawa.
 19. http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/563299,tui_zabezpiecza_sie_na_wypadek_wyjscia_grecji_z_eurolandu.
 20. html (11.2011); http://msport.gov.pl/aktualnosci-turystyka/2598-Publikacja-UNWTO-Tourism-Towards-2-3-Global-Overview-?retpag=/aktualnosci-turystyka/p468/2/ (11.2011).
 21. http://polskawue.gov.pl/files/2011/Ocena_7lat28.04.2011.pdf (11.2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-1457
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu