BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nadolska Jadwiga (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Metodologiczne podstawy projektu badawczego: "Rynek pracy w procesie przekształceń państwa socjalnego we współczesnych Niemczech"
Methodological Foundations of the Research Project: The Labor Market in the Process of the Social-State Transformation in Contemporary Germany
Źródło
Przegląd Europejski, 2010, nr 2, s. 108-127, tab.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Polityka społeczna
Labour market, Social policy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
Niniejszy artykuł dotyczy metodologicznych aspektów projektu badawczego realizowanego przez Jadwigę Nadolską w latach 2004-2009 w Instytucie Polityki Społecznej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. (...) Przedmiotem pracy jest największa w dziejach niemieckiego ustawodawstwa socjalnego reforma polityki rynku pracy przeprowadzona w latach 2003-2005. (...) Celem rozprawy była analiza przeobrażeń na niemieckim rynku pracy i w polityce rynku pracy, które nastąpiły w wyniku reform Hartza. (fragment tekstu)

The author is concerned with the methodological aspects of the research project conducted at the Institute of Political Science, Faculty of Journalism and Political Science, University of Warsaw. The research results served as the basis for her doctoral thesis The Labor Market in the Process of the Social- State Transformation in Contemporary Germany, a work which presents the subject matter, objectives and research hypothesis. Also discussed are the research methods used in the thesis (induction, deduction, historical, system and empirical quality studies - individual in-depth interviews). The paper provides an assessment of the status of research in the area of the German labor market policy as reflected in Polish academic literature. Its author also detailed the structure of the thesis and outlined her conclusions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bach H.-U., Feil M., Fuchs J., Gärtner H., Klinger S., Otto A., Rhein T., Rothe T., Schanne N., Schnur R., Spitznagel E., Sproß C., Wapler R., Weyh A., Zika G., Der deutsche Arbeitsmarkt - Entwicklungen und Perspektiven, w: J. Möller, U. Walwei (red.), Handbuch Arbeitsmarkt 2009. Analysen, Daten, Fakten, Nürnberg 2009.
 2. Bogumił J., Jann W., Entscheidungen in der Verwaltung, w: J. Bogumił, W. Jann, Verwaltung und Verwaltungswissenschaft in Deutschland: Einfuhrung in die Verwaltungswissenschaft, Wiesbaden 2005.
 3. Bruckmeier K., Schnitzlein D., Was wurde aus den Arbeitslosenhilfeempfängern? Eine empirische Analyse des Übergangs und Verbleibs von Arbeitslosenhilfeempfängern nach der Hart-IV- -Reform, "IAB Discussion Paper" 2007, nr 24.
 4. Büttner T., Ankündigungseffekt oder Maßnahmewirkung? Eine Evaluation von Trainingsmaßnahmen zur Überprüfung der Verfügbarkeit, "IAB-Discussion Paper" 2007, nr 25.
 5. Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2008.
 6. Devine F., Metody jakościowe, w: D. Marsh, G. Stoker (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.
 7. Dingeldey I., Arbeitszwang oder Befähigung? Der deutsche Reformpfad im internationalen Vergleich, Veranstaltung der Arbeitnehmerkammer: Vier Jahre Hartz IV: Praxis und Veränderungsbedarf, Bremen 12.03.2009, http://www.arbeitnehmerkammer.de/cms/upload/Veranstaltungen/Arbeitszwang_Dingeldey.pdf (13.09.2009).
 8. Dingeldey I., Wohlfahrtsstaatlicher Wandel zwischen,,Arbeitszwang" und "Befähigung", "Berliner Journal für Soziologie" 2007, nr 2.
 9. Golinowska S., Od państwa opiekuńczego (welfare state) do państwa wspierającego pracę (workfare state), w: B. Balcerzak-Paradowska (red.), Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji, Warszawa 2003.
 10. Grewiński M., Dynamika i sens pluralizmu - o przeobrażeniach państwa opiekuńczego, "Problemy Polityki Społecznej" 2007, nr 10, s. 63-78.
 11. Grewiński M., Integracja czy dezintegracja usług społecznych w Europie - konsekwencje dla wielosektorowej polityki społecznej, w: K. Głąbicka (red.), Integracja socjalna z perspektywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Radom 2008.
 12. Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk, Lublin 2005.
 13. Hall P.A., Policy Paradigms, Social Learning, and the State. The Case of Economic Policymaking in Britain, "Comparative Politics" 1993, nr 3.
 14. Jann W., Wegrich K., Phasenmodelle und Politikprozesse. Der Policy Cycle, w: K. Schubert, N.C. Bandelow (red.), Lehrbuch der Politikfeldanalyse, München, Wien, Oldenbourg, 2003.
 15. Leschke J., Schmid G., Griga D., On the Marriage of Flexibility and Security: Lessons from the Hartz-reforms in Germany, "WZB-Discussion Paper" 2006, nr SP I 108.
 16. Oschmiansky F., Mauer A., Schulze K. Buschoff, Arbeitsmarktreformen in Deutschland - Zwischen Pfadabhängigkeit und Paradigmenwechsel, "WSI-Mitteilungen" 2007, nr 6, s. 291-297.
 17. Rymsza M., Aktywna polityka społeczna w teorii i praktyce, w: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), W stronę aktywnej polityki społecznej, Warszawa 2003.
 18. Schmid G., Der Mensch denkt und die Institution lenkt: Zur Reformfähigkeit von Staat und Gesellschaft am Beispiel der deutschen Arbeitsmarktpolitik, "Politische Vierteljahresschrift" 2006, nr 3.
 19. Szarfenberg R., Aktywna polityka społeczna, 22.11.2006, s. 1-15, http://www.ips.uw.edu.pl/rszarf/pdf/APS.pdf (17.06.2008).
 20. Szarfenberg R., Rodzaje i formy aktywnej polityki społecznej, w: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna, Warszawa 2007.
 21. Tomaszczyk A., Reformy niemieckiej polityki rynku pracy w okresie rządów Gerharda Sehrödera, "Rynek Pracy" 2006, nr 4, s. 13-50.
 22. Waltermann R., Zukunft des Sozialstaates - Herausforderung für Arbeitsrecht und Sozialrecht, w: A. Evers (red.), Sozialstaat, Gießen 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu