BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Aluchna Maria (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kobiety we władzach spółek : dyskusja rekomendacji Unii Europejskiej
Women in the Board of Companies : Discussion of the European Union Recommendation
Źródło
Przegląd Organizacji, 2013, nr 1, s. 30-36, tab.
Słowa kluczowe
Pozycja zawodowa kobiet, Kobieta w biznesie, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, Zatrudnienie kobiet, Dyskryminacja kobiet, Rekomendacje
Professional position of women, Women in business, Equal rights for women and men, Women employment, Women's discrimination, Recommendation
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Rosnące wymagania rynkowe doprowadziły do zainicjowania procesu przyjmowania różnorodnych kodeksów dobrych praktyk i zaleceń. Przyjmowane rekomendacje wynikają zarówno z zaleceń prawnych, jak również decyzji podmiotów dominujących. Obejmują one głownie polityki społeczną i ekonomiczną. Rozwiązania, które zaczęto wdrażać dotyczyły również wzrostu roli kobiet w biznesie, w tym ich udziału we władzach spółek. Rozważania na temat tego procesu przedstawiono w artykule. Wskazano w nim dużą rolę przyjętej przez Komisję Europejską "Strategii na rzecz równości miedzy kobietami a mężczyznami na lata 2010-2015", która w pewnym zakresie jest odpowiedzią Unii Europejskiej na kryzys finansowy. Związek ten wynika z przekonania, że kobiety mogą pozytywnie wpłynąć na styl przywództwa przez dostarczenie nowych wartości, co polepszy zarządzanie i doprowadzi do wzrostu wartości przedsiębiorstw. W artykule zwrócono uwagę, że równouprawnienie kobiet w biznesie jest jednym z najczęściej dyskutowanych tematów w kręgach biznesowych. Głównym punktem debaty stał się sposób zapewnienia udziału kobiet we władzach spółek, w tym ich udział ilościowy. (abstrakt oryginalny)

The financial crisis and the economic slowdown led to the problems of many developed economies. The growing economic challenges triggered the formulation and adoption of many codes of best practice and set of recommendations. The proposed recommendations are provided by regulators and institutions and refer to various aspects of social and economic policies. The solutions to address the challenges of economic slowdown are also to be found in the recommendations on the increase of women participation in business and their presence on corporate boards remains, which was described in the paper. Recently, the European Communication to the Parliament known as the "Strategy for gender equality between women and men 2010-2015" is perceived as a tool assuring for larger females involvement in business and one of the EU response to the financial crisis. Females are expected to enrich the leadership style, deliver new values and in result contribute to better performance and firm value increase. Although the gender equality and women presence in business belong to one of the most highly debated issues in business, the main theme of the discussion refers to the strategies for the participation of female directors as well as the issues of introducing quotas for increasing women presence on corporate boards. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010-2015, 2010, SEK (2010).
 2. E. SANDERS, Talking about Success. Conversations with High-flying Women, Pro Bono Books, London 2002, s. 62- 64.
 3. G. POWELL, The Glass Ceiling: Explaining the Good and Bad News, w: M. DAVIDSON, R. BURKE, Women in Management. Current Research Issues II, SAGE, London 2000, s. 236-249.
 4. M. DAVIDSON, R. BURKE, Women in Management Worldwide: Facts, Figures and Analysis - an Overview, w: M. DAVIDSON, R. BURKE (red.), Women in Management Worldwide: Facts, Figures and Analysis, Ashgate, Aldershot 2004, s. 6-10.
 5. M. DAVIDSON, C. COOPER, Shattering the Glass Ceiling. The Woman Manager, Paul Chapman Publishing, London 1992, s. 2-4.
 6. J. HAIGH, Tales from the Glass Ceiling, Piatkus Books, London 2008, s. 5-6.
 7. S. VINNICOMBE, The Position of Women in Management in Europe, w: M. DAVIDSON, R. BURKE, Women in Management. Current Research Issues II, s. 9-25.
 8. MCKINSEY & COMPANY, Women Matter 2010: Women at the Top of Corporations: Making It Happen, 2010, s. 2.
 9. M. HUSE, Boards, Governance and Value Creation. The Side of Corporate Governance, Cambridge University Press, 2007, s. 90-91.
 10. R. SIEMIEŃSKA, Women in Management in Poland, w: M. DAVIDSON, R. BURKE (red.), Women in Management Worldwide: Facts, Figures and Analysis, Ashgate, Aldershot 2004, s. 128-144.
 11. M. DOMAGALSKI, Czy więcej kobiet będzie zarządzać biznesem, "Rzeczpospolita", 12 sierpnia 2011, s. C1.
 12. L. BOHDANOWICZ, Kobiety w organach statutowych polskich spółek publicznych, w: Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego, "Prace i Materiału Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego" nr 2/1/2011, s. 227-238.
 13. MCKINSEY & COMPANY, Women Matter 3: Women Leaders, a Competitive Edge in and after the Crisis, 2009.
 14. Komisja Europejska, Zielona księga ładu korporacyjnego, 2011, COM 164.
 15. D. BILIMORIA, J. WHEELER, Women Corporate Directors: Current Research and Future Directions, w: M. DAVIDSON, R. BURKE, Women in Management. Current Research Issues II, SAGE, London 2000, s. 138-163.
 16. N. MCINERNEY-LACOMBE, D. BILIMORIA, P.F. SALIPANTE, Women on Corporate Boards of Directors: International Research and Practice, w: S. VINNICOMBE, V. SINGH, R.J. BURKE, D. BILIMORIA, M. HUSE (red.), Championing the Discussion of Tough Issues: How Women Corporate Directors Contribute to Board Deliberations, Edward Elgar, Northhampton 2008, S. 123-139.
 17. P. HAMILL, A. WARD, J. WYLIE, Stronger Boards - Are Women the Answer?, "Accountancy Ireland" 2011, 43 (5), s. 26-29, http://www.gaaaccoun- ting.com/gaa_issues.aspx?q=0ctober%20 2011CAI_issue5_article2&t=GAA%20 lssue%20-%200ctober%202011.
 18. P. THOMSON, J. GRAHAM, A Woman Place Is the Boardroom, Plagrave Mac- Millan, London 2005, s. 6-8.
 19. S. VINNICOMBE, J. BANK, Women with Attitude: Lessons for Career Management, Routledge, London 2003, s. 273-280.
 20. C. VINKENBURG, P. JAN- SEN, P. KOOPMAN, Feminine Leadership - A Review of Gender Differences in Managerial Behavior and Effectiveness, w: M. DAVIDSON, R. BURKE, Women in Management. Current Research Issues II, SAGE, London 2000, s. 120-137. J.D. WESTPHALL, Board Games: How CEOs Adapt to Increases in Structural Board Independence from Management, "Administrative Science Quarterly" 1998, vol. 43, Iss. 3, s. 511-537.
 21. D.R. DALTON, C.M. DAILY, Board of Directors Leadership and Structure: Control and Performance Implications, "Entrepreneurship: Theory and Practive" 1993, no. 17, s. 65-81.
 22. N.A. IBRAHIM, J.P. ANGELIDIS, Effect of Board Members' Gender on Corporate Social Responsiveness, "The Journal of Applied Business Research" 1994, vol. 10, Iss. l,s. 35-42.
 23. A. SHERIDAN, A View from the Top: Women on the Boards of Public Companies, "Corporate Governance" 2001, vol. 1, Iss. 1, s. 8-14.
 24. A. KOTIRANTA, A. KOVALAINEN, P. ROUVINEN, Female Leadership and Firm Profitability, "EVA Analysis" 2007, no. 3, http://www.europeanpwn.net/files/ eva_analysis_english.pdf.
 25. N. SMITH, V. SMITH, M. VERNER, Do Women in Top Management Firms Affect Firm Performance? A Panel Study of 2500 Danish Firms, "International Journal of Productivity and Performance Management" 2006, vol. 55, no. 7, s. 569-593.
 26. R. ADAMS, D. FERREIRA, Women in the Boardroom and Their Impact on Governance and Performance, "Journal of Financial Economics" 2009, no. 94, s. 291-309.
 27. Dobre praktyki spółek notowanych na GPW, GPW w Warszawie, 2010. M. DOMAGALSKI, Kobiety w spółkach - tak, ale bez limitów, "Rzeczpospolita", 12 sierpnia 2011, s. C3.
 28. O.C. RICHARD, D. FORD, K. ISMAIL, Exploring the Performance Effects of Visible Attribute Diversity: The Moderating Role of Span of Control and Organizational Life Cycle, "International Journal of Human Resource Management" 2006, vol. 17, no. 12, s. 2091-2109.
 29. C. ROSE, Does Female Board Representation Influence Firm Performance? The Danish Evidence, "Corporate Governance: An International Review" 2007, vol. 152, no. 2, s. 404-413.
 30. M. RUDERMAN, P. OHLOTT, Standing at the Crossroads: Next Step for Highachieving Women, Wiley & Sons Company, London 2002, s. 21-23.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu