BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Franc-Dąbrowska Justyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Porada-Rochoń Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Dylematy płynności małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach niestabilnego otoczenia
The Dilemmas of Liquidity in Medium and Small Enterprises during Periods of Economic Disturbances
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 107, s. 157-167, tab, bibliogr. 30 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Zarządzanie płynnością finansową, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Enterprises financial liquidity, Liquidity management, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem badań było ustalenie determinant wpływających na płynność szybką i natychmiastową oraz poziom kapitału obrotowego w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach (msp). Aby zrealizować cel badań, postanowiono zweryfikować następującą hipotezę badawczą: w obliczu kryzysu finansowego czynnikami determinującymi poziom płynności są zmienne charakterystyczne dla teorii trade-off, hierarchii i agencji. Badaniami objęto 72 podmioty msp (panel zbilansowany 288 jednostek) w latach 2006-2009. Przeprowadzono analizy modelowe z zastosowaniem modelu panelowego o stałych efektach (fixed effects). (fragment tekstu)

The paper presents results of the research on determinants of liquidity in small and medium enterprises in Poland International literature was analysed and it was concluded that macroeconomics determinants impact liquidity levels in small and medium enterprises. The results of this research were discussed with reference to trade off theory, packing order theory and agency theory. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Almeida H., Campello M., Weisbach M.: The Cash Flow Sensitivity of Cash. "Journal of Finance" 2004, 59, s. 1777-1804.
 2. Bancel F., Mitto U.R.: Financial Flexibility and the Impact of Global Financial Crisis: Evidence from France 2010. Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1587302.
 3. Bates T., Kahle K., Stulz, R.: Why do US Firms Hold so Much More Cash than They Used To? Unpublished Working Paper 2006, University of Arizona.
 4. Baum C.F., Caglayan M., Stephan A., Talavera O.: Uncertainty Determinants of Corporate Liquidity, "Economic Modeling" 2006, 25, s. 833-49.
 5. Brunnermeier M., Pedersen L.: Market Liquidity and Funding Liquidity. "Review of Financial Studies" 2009, 22, s. 2201-2238.
 6. Campello M., Graham J.R., Harvey C.R.: The Real Effects of Financial Constraints: Evidence from a Financial Crisis. "Journal of Financial Economics" 2010, 97, s. 470-87.
 7. Chen N., Mahajan A.: Effects of Macroeconomic Conditions on Corporate Liquidity - International Evidence International Research. "Journal of Finance and Economics" 2010, Iss. 35, s. 112-129.
 8. Dittmar A., Mahrt-Smith J., Servaes H.: International Corporate Governance and Corporate Liquidity. "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 2003, 38, s. 111-133.
 9. Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych. Red. K. Jajuga, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 1998.
 10. Faulkender M.: Corporate Liquidity among Small Business. Unpublished working paper, Washington University, St. Louis - John M. Olin School of Business 2004.
 11. Ferreira M.A., Vilela A.S.: Why do Firms Hold Cash? Evidence from EMU Countries. "European Financial Management" 2004, 10, s. 295-319.
 12. Franc-Dąbrowska J.: Ocena płynności finansowej przedsiębiorstw rolniczych. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2008, nr 1, s. 43-59.
 13. Franc-Dąbrowska J.: Pułapka płynności Keynesa a dylematy oceny płynności przedsiębiorstw rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2011, nr 91, s. 5-16.
 14. Garcia-Teruel P.J., Martinez-Solano P.: Short-term Debt in Spanish SMEs. "International Small Business Journal" 2007, 25 s. 579-602.
 15. Hameed A., Kang W., Viswanathan W.: Stock Market Declines and Liquidity. "Journal of Finance" 2010, forthcoming, s. 257-293.
 16. Harford J., Mansi S.A., Maxwell W.F.: Corporate Governance and Firm Cash Holdings. Unpublished working paper, University of Washington 2005.
 17. Jensen M.C.: Agency Cost of Free Cash Flow. Corporate Finance and Takeovers. "The Market for Corporate Control" 1986, Vol. 76, No. 2, s. 323-329.
 18. Kalcheva I., Lins K.V.: International Evidence on Cash Holdings and Expected Managerial Agency Problems. "Review of Financial Studies" 2007, forthcoming.
 19. Keynes J. M.: The General Theory of eEmployment, Interest and Money. Harcourt Brace and World, New York 1936. Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1565776.
 20. Kim C.-S., Mauer D.C., Sherman A.E.: The Determinants of Corporate Liquidity: Theory and Evidence. "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1998, Vol. 33, No. 3, s. 335-359.
 21. Kufel T.: Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 22. Lang M., Lins K., Maffett M.: Transparency, Liquidity and Valuation: International Evidence. Unpublished working paper. University of North Carolina at Chapel Hill 2010.
 23. Myers S., Majluf N.: Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information that Investors Do Not Have. "Journal of Financial Economics" 1984, 13, s. 187-221.
 24. Opler T., Pinkowitz L., Stulz R., Williamson R.: The Determinants and Implications of Corporate Cash Holdings. "Journal of Financial Economics" 1999, 52, s. 3-46.
 25. Ozkan A., Ozkan N.: Corporate Cash Holdings: An Empirical Investigation of U.K. Companies. "Journal of Banking and Finance" 2004, 28, s. 2103-2134.
 26. Pinkowitz L., Williamson R.: Bank Power and Cash Holdings: Evidence From Japan. "Review of Financial Studies" 2001, 14, s. 1059-1082.
 27. Pinkowitz L., Stulz R., Williamson R.: Does the Contribution of Corporate Cash Holdings and Dividends to Firm Value Depend on Governance? A Cross-country Analysis. "The Journal of Finance" 2004, forthcoming.
 28. Porada-Rochoń M.: Wpływ kryzysu globalnego na kształtowanie się płynności bieżącej przedsiębiorstw usługowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011, nr 172, s. 416-425.
 29. Shyam-Sunder L., Myers S.C.: Testing Static Tradeoff Against Pecking Order Models of Capital Structure. "Journal of Financial Economics" 1999, 51, s. 219-244.
 30. Vayanos D.: Flight to Quality, Flight to Liquidity, and the Pricing of Risk. Unpublished working paper, The National Bureau of Economic Research, 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu