BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Franc-Dąbrowska Justyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Porada-Rochoń Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kredyt kupiecki a sytuacja finansowa małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach niestabilnego otoczenia
Trade Credit and the Financial Situation of SMEs in the Conditions of an Unstable Environment
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 107, s. 169-177, tab, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Kredyt kupiecki, Kryzys finansowy, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Trade credit, Financial crisis, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem badań było ustalenie determinant wpływających na wskaźnik rotacji należności w dniach i wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach w polskich msp - z uwzględnieniem koncepcji kosztów agencji. Aby zrealizować cel badań, postanowiono zweryfikować następującą hipotezę badawczą: w obliczu kryzysu finansowego czynnikami determinującymi poziom wskaźników rotacji należności w dniach i rotacji zobowiązań w dniach są te, które mają swoje źródło (wyjaśnienie) w koncepcji kosztów agencji. Badaniami objęto 72 podmioty msp (panel zbilansowany 288 jednostek) w latach 2006-2009. Przeprowadzono analizy modelowe z zastosowaniem modelu panelowego o stałych efektach (fixed effects). (fragment tekstu)

The global financial crisis has significantly worsened the financial standing of companies around the world. Debt management policy and commitments has become a priority in the current business activities in the period of turbulent change. The aim of this study was to establish the determinants affecting the receivables turnover in days and liabilities turnover in days, according to Polish SMEs. The study shows that we can distinguish two distinct groups of factors affecting the variability of receivables turnover ratio in days and liabilities turnover ratio in days, in the studied companies. They are a group of factors expressing SME resources and assets constituting the components that are also secured in any process of obtaining foreign capital. The second group were those variables, which include the costs of the enterprise. In conditions of economic downturn and dilating the margin squeeze means that the specified costs should be monitor in real time and, where possible (without damage to the business transacted) limit. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boissay F., Gropp R.: Trade Credit Defaults and Liquidity Provision by Firms. ECB Working Paper 2007, No. 753, s. 1-44.
 2. Bougheas S., Mateut S., Mizen, P.: Corporate Trade Credit and Inventories: New Evidence of a Trade-off from Accounts Payable and Receivable'. "Journal of Banking and Finance" 2009, 33(2), s. 300-7.
 3. Burkart M., Ellingsen T.: In-kind Finance: A Theory of Trade Credit'. "American Economic Review" 2004, 94(3), s. 569-90.
 4. Cambello M., Graham J., Harvay C.: The Real Effect on Financial Constraints. Evidence From Financial Crisis 2009, 12, www.ssrn.com.
 5. Carreira C., Silvia F.: No Deep Pocket: Some Stylized Empirical Results on Firms Financial constraints. "Journal of Economic Surveys" 2010, Vol. 24, No. 4, s. 731-753.
 6. Cuńat V.: Trade Credit: Suppliers as Debt Collectors and Insurance Providers. "Review of Financial Studies" 2007, 20(2), s. 491-527.
 7. Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych. Red. K. Jajuga Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 1998.
 8. Guariglia A., Mateut S.: Credit Channel, Trade Credit Channel, and Inventory Investment: Evidence From a Panel of UK Firms. "Journal of Banking and Finance" 2006, 30(10), s. 2835-56.
 9. The Impact of the Global Crisis on SME and Entrepreneurship Financing and Policy Responses. OECD, 2009.
 10. Jensen M.C., Meckling W.H.: Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. "Journal of Financial Economics" 1976, Vol. 3, No. 4, s. 305-360.
 11. Kufel T.: Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem program GRETL. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 12. Love I., Preve L.A. Sarria-Allende V.: Trade Credit and Bank Credit: Evidence from Recent Financial Crises. "Journal of Financial Economics" 2007, 83(2), s. 453-69.
 13. Love I., Zaidi R.: Trade Credit, Bank Credit and Financial Crisis. "International Review of Finance" 2010, 10:1, s. 125-147
 14. Mian S.L., Smith C.W., Jr.: Accounts receivable management policy: theory and evidence. "Journal of Finance" 1992, 47, s. 169-200.
 15. Petersen M., Rajan R.: Trade Credit: Theories and Evidence. "Review of Financial Studies" 1997, 10, s. 661-91.
 16. Wilner B.S.: The Exploitation of Relationships in Financial Distress: The Case of Trade Credit. "Journal of Finance" 2000, 55, s. 153-78.
 17. Zhang R.: The Role of Information Sharing in Trade Credit Distribution: Evidence from Thailand. ASIAN-PACIFIC ECONOMIC LITERATURE 10.1111/j.1467-8411.2011.01278.x, s. 133-149.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu