BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopera Sebastian (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Wszendybył-Skulska Ewa (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Nowoczesne systemy informatyczne w turystyce a dostępność kadr na rynku lokalnym
Advanced IT systems and availability of tourism workforce in a local market
Źródło
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 2012, nr 35, s. 172-183, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rynek turystyczny, Systemy informatyczne, Konkurencyjność, Samorząd gospodarczy
Tourism market, Computer system, Competitiveness, Economic self-government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współcześnie jednym z kluczowych czynników sukcesu na rynku turystycznym jest wysoko wykwalifikowany personel. Jego znaczenie przejawia się w wielu aspektach funkcjonowania organizacji, a niedobór może prowadzić do pogorszenia sytuacji konkurencyjnej firmy czy wręcz do kryzysu organizacyjnego. Celem artykułu jest ukazanie związku między rozwojem nowoczesnych systemów informatycznych przez podmioty gospodarki turystycznej (zwłaszcza przedsiębiorstwa oraz samorządy: gospodarcze i lokalne) a zagrożeniem wynikającym z niedoboru kadr na rynkach lokalnych. Analiza jest oparta na wynikach badań ankietowych przeprowadzonych na ogólnopolskiej próbie małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych. (abstrakt oryginalny)

Nowadays, one of the key success factors in the tourism market is highly qualified personnel. Its importance manifests in different aspects of company operations, and its shortage may result in deterioration of a competitive position or even organizational crisis. The aim of the paper was to assess the actual relationship between application of computerized information systems by tourism enterprises and institutions and the threat of personnel shortage in the local markets. The assessment was based on the survey carried out on the sample of Polish small and medium tourism enterprises. The survey results lead to conclusion that although the potential of ICT used by tourism SMEs and tourism institutions concerning the reduction of personnel shortage threat is high - neither SMTE nor tourism institutions could exploit this potential. To change the unfavourable situation some actions aimed at stimulating the effective and integrated use of information technology should be undertaken by both sides, although local and regional self-government should play a prominent role in this process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Anam R., 2011, Poszukiwanie pracy: Internet najlepszy?, http://www.egospodarka.pl, data dostępu: 10.11.2011.
  2. Bednarczyk M. (red.), Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym, 006, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  3. Godziszewski B., 2010, Zasobowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] Pozytywny Potencjał Organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, red. M.J. Stankiewicz, TNOiK, Toruń.
  4. Jamka B., 2011, Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
  5. Kopera S., 2011, Kierunki wykorzystania technologii informacyjnej w przedsiębiorstwach turystycznych, [w:] Zarządzanie konkurencyjnością biznesu turystycznego w regionach, red. M. Bednarczyk, CeDeWu, Warszawa.
  6. Lévy-Leboyer C., 1997, Kierowanie kompetencjami. Bilanse doświadczeń zawodowych, Poltext, Warszawa.
  7. Ludwiczyński A., Stobińska K., 2001, Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, Poltext, Warszawa.
  8. Panasiuk A., 2006, Marketing usług turystycznych, PWE, Warszawa.
  9. Tokarz A., 2008, Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-1457
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu