BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kreczmańska-Gigol Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Rola skarbnika w przedsiębiorstwie - ujęcie historyczne i współczesne
The Role of the Treasurer in an Enterprise - Historical and Contemporary Frame
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 107, s. 179-189, rys., tab, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Skarbowość, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Enterprises financial management, Treasury, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współczesne przedsiębiorstwa w Polsce, zwłaszcza mikro, małe i średnie, koncentrują się na funkcji rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej, a przywiązują zbyt małą wagę do zarządzania bieżącymi finansami, czyli funkcji skarbnika. Zarządzanie skarbem nabiera znaczenia zwłaszcza w obliczu problemów z płynnością, jakie zwykle towarzyszą okresom dekoniunktury. Poprzez uświadomienie przedsiębiorstwom znaczenia zarządzania skarbem można spowodować nadanie skarbnikowi odpowiedniej rangi i dzięki temu poprawić skuteczność zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwach oraz zmniejszyć ryzyko bankructwa. (fragment tekstu)

Contemporary enterprises in Poland, especially micro, small and medium ones, focus on the function of financial and management accounting but they attach too little importance to management of current finances, that is, treasurer's function. Treasury management has gained importance especially in the face of liquidity problems, which are usually connected with periods of recession. Through making enterprises aware of the importance of treasury management, it can give the treasurer the appropriate level and it can also improve the effectiveness of financial liquidity in enterprises and thanks to that it can also reduce the risk of bankruptcy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bentley H.C.: Corporate Finance and Accounting. The Ronald Press, New York 1908.
  2. Bragg S.M.: Treasury Management. The Practicioner Guide. John Wiley&Sons Inc., New Jersey 2010.
  3. Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie. Wnioski z konferencji. Red. K. Kreczmańska-Gigol. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
  4. Głuchowski J., Huterski R., Jaaskelainen V., Nielsen P.H.: Zarządzanie finansami w korporacjach międzynarodowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002.
  5. Grzelak F.: Corporate treasury management - rola skarbnika korporacyjnego w zarządzaniu płynnością finansową przedsiębiorstwa z wykorzystaniem usług i produktów bankowości korporacyjnej. Niepublikowana praca licencjacka napisana pod kierunkiem K. Kreczmańskiej-Gigol. SGH, Warszawa 2011.
  6. Müldner M.: Rola skarbnika korporacyjnego w przedsiębiorstwie. W: Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa. Red. K. Kreczmańska-Gigol. Difin, Warszawa 2010.
  7. Rauk J.: Rola skarbnika w przedsiębiorstwie - ujęcie pierwsze. W: Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa. Red. K. Kreczmańska-Gigol. Difin, Warszawa 2010.
  8. Ross D.: International Treasury Management. Euromoney Publishing, London 1996.
  9. Szumielewicz W.: Cash Management w grupach kapitałowych. Diagnozowanie, kształtowanie, ocena. Difin, Warszawa 2009.
  10. www.treasures.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu