BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczyk Adam (Uniwersytet Szczeciński), Witkowski Paweł
Tytuł
Wpływ poziomu dźwigni finansowej na wartości współczynników ryzyka akcji
The Debt Ratio and the Value of Beta Coefficient
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 107, s. 213-221, tab, bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Dźwignia finansowa, Ryzyko finansowe, Ryzyko w biznesie, Współczynnik Beta
Financial leverage, Financial risk, Business risk, Beta factor
Uwagi
summ.
Abstrakt
W celu określenia roli ryzyka związanego ze sposobem finansowania przedsiębiorstwa w kształtowaniu współczynnika beta należy je porównać z drugą składową łącznego ryzyka przedsiębiorstwa, tzn. z ryzykiem biznesu. Ryzyko biznesowe to ryzyko wynikające ze specyfiki prowadzonej działalności, które jest związane z niepewnością co do kształtowania się przyszłych zysków operacyjnych lub przepływów operacyjnych przedsiębiorstwa. Natomiast ryzyko finansowe wynika ze struktury kapitału finansującego tę działalność. W dalszej części artykułu zostanie zatem przeanalizowany wpływ obu wymienionych wyżej czynników na wartość współczynnika beta kwantyfikującego łączny poziom ryzyka inwestycji w akcje przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

The one of the most important factors that affect financial decisions is the cost of capital. The most popular method of determining cost of equity is the capital assets pricing model. Using this method, however, requires estimation of the beta coefficient. The value of this coefficient is usually counted on the base of historical data. For that reason it is often stressed that the beta coefficient should be adjusted taking into account such factors as level of debt. This article aims to answer the question, whether the level of debt affects the level of beta coefficient. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bowman R.G.: The Importance of a Market-Value Measurement of Debt in Assessing Leverage. "Journal of Accounting Research" 1980, No. 1.
  2. Brealey R.A., Myers S.C.: Podstawy finansów przedsiębiorstw. T. 1. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  3. Brigham E.F, Gapenski L.C.: Zarządzanie finansami. T. 1. PWE, Warszawa 2000.
  4. Fama E.F., French K.R.: The Capital Asset Pricing Model: Theory and Evidence. "Journal of Economic Perspectives" 2004, No. 3, Vol. 18.
  5. Zarzecki D.: Indeks ryzyka w wycenie przedsiębiorstw. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 1, Szczecin 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu