BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górka Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rozwój rynku obligacji korporacyjnych w Polsce w latach 1997-2011
The Development of the Corporate Bonds Market in Poland in Years 1997-2011
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 107, s. 223-231, rys., tab, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Rynek Catalyst, Rynek obligacji, Obligacje korporacyjne, Instrumenty dłużne
Catalyst market, Bond market, Corporate bonds, Debt instrument
Uwagi
summ.
Abstrakt
Analizując rozwój rynku długoterminowych instrumentów dłużnych emitowanych przez podmioty gospodarcze w ciągu ostatnich czternastu lat w Polsce, widać, iż rozmiary emisji nadal pozostają relatywnie niewielkie zarówno w porównaniu z rynkiem obligacji skarbowych, jak i rynkiem krótkoterminowych papierów wartościowych przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

In this article author aims to conduct a broad-spectrum analysis of the development of the polish corporate bond market in the years 1997-2011. The market changes - which are of quantitative and qualitative nature - were put in both - demand and supply - perspectives and were measured with statistical methods. The whole development process was divided in three distinctive periods. Separate paragraph is a subject to the WSE-organized Catalyst market. The changes on the polish market are described in the light of global financial markets evolution. Based on observed tendencies, corporate bonds were indicated as a instrument, which role in financial markets, as well as in whole polish economy should grow more important within next few years. This is due to reduced credit risk levels of polish companies, growing credit risk of European treasury bonds, rising volatility on equity markets, as well as the development of the Catalyst platform. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Instrumenty dłużne w gospodarce. Red. D. Czechowska. CeDeWu, Warszawa 2010.
 2. Fitch nadaje perspektywę pozytywną ratingom 7 państw wstępujących do Unii Europejskiej. Londyn 2003.
 3. Gold Is Investors Favorite Asset in 2012: Poll. Antonia Oprita, CNBC.com.
 4. Podsumowanie IV kwartału 2005 oraz roku 2005 na rynku pozaskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce. Fitch Polska S.A., Warszawa 2006.
 5. Podsumowanie IV kwartału 2006 oraz roku 2006 na rynku pozaskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce. Fitch Polska S.A., Warszawa 2007.
 6. Podsumowanie IV kwartału 2007 oraz roku 2007 na rynku pozaskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce. Fitch Polska S.A., Warszawa 2008.
 7. Podsumowanie IV kwartału 2008 oraz roku 2008 na rynku pozaskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce. Fitch Polska S.A., Warszawa 2009.
 8. Podsumowanie IV kwartału 2009 oraz roku 2009 na rynku pozaskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce. Fitch Polska S.A., Warszawa 2010.
 9. Podsumowanie IV kwartału 2010 oraz roku 2010 na rynku pozaskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce. Fitch Polska S.A., Warszawa 2011.
 10. Podsumowanie III kwartału 2011 na rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce. Fitch Polska S.A., Warszawa 2011.
 11. Polski rynek pozaskarbowych papierów dłużnych - podsumowanie 4 kwartału 2002. Fitch Polska S.A., Warszawa 2003.
 12. Polski rynek pozaskarbowych papierów dłużnych - podsumowanie 4 kwartału 2003. Fitch Polska S.A., Warszawa 2004.
 13. Polski rynek pozaskarbowych papierów dłużnych - podsumowanie 4 kwartału 2004. Fitch Polska S.A., Warszawa 2005.
 14. Rynek pozaskarbowych papierów dłużnych. Podsumowanie roku 1999. Środkowoeuropejskie Centrum Ratingu i Analiz S.A., Warszawa 2000.
 15. Rynek pozaskarbowych papierów dłużnych. Podsumowanie roku 2000. Środkowoeuropejskie Centrum Ratingu i Analiz S.A., Warszawa 2001.
 16. Rynek pozaskarbowych papierów dłużnych. Podsumowanie roku 2001. Fitch Polska S.A., Warszawa 2002.
 17. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. Dz.U. 2001, nr 120, poz. 1300 z późn. zm.
 18. Oficjalna strona internetowa rynku Catalyst: www.gpwcatalyst.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu