BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korzeniowska Anna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Źródła finansowania działalności innowacyjnej
The Innovative Activities Sources of Financing
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 107, s. 233-241, tab, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Innowacje, Podmioty gospodarcze, Źródła finansowania
Innovations, Business entity, Source of financing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie, jaka jest skala wydatków na innowacje w Polsce na tle innych krajów UE oraz jakie instrumenty są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa, aby finansować ten rodzaj inwestycji. (fragment tekstu)

The accessibility to source of finances is being indicated by entrepreneurs as one from the most important barriers in taking up and implementating of operations innovative. Described in the article structure of financing the innovation applied by entrepreneurs in Poland isn't also supporting the increase of innovative action. It is hard explicitly to point, whether such a structure developed on account of problems with acquiring the funding from other sources, whether entrepreneurs aren't applying for other financing forms considering plans for the innovative activity being connected with a risk. One should however underline, that on account of the rock bottom of free own funds in shorter entities and problems with raising bank loans for risky operations the amount of the expenditure on innovations in Poland is inappropriate to needs of the economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak B.: Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. CeDeWu, Warszawa 2009.
 2. European Innovation Scoreboard (EIS) 2009. PRO INNO EUROPE PAPER N°15.
 3. GDP and Main Components. Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_gdp_c&lang=en.
 4. GE Global Innovation Barometer 2011. An Overview on Messaging, Data and Amplification, http://www.gereports.com/ge-global-innovation-barometerpartners-localization-are-key/ [dostęp: 03.12.2011].
 5. The Global Innovation Index 2011. Accelerating Growth and Development. Red. Dutta. INSEAD 2011.
 6. Hollanders H., Tarantola S., Loschky A.: Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2009. December 2009.
 7. Innovation Activity and Expenditure. Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do [dostęp: 09.01.2012].
 8. Krzywina E.: Bariery utrudniające prowadzenie działalności innowacyjnej w latach 2006-2008. W: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 roku. Red. T. Baczko. INE PAN, Warszawa 2010.
 9. Kurowska M.: Innowacyjność polskich MSP na tle wybranych problemów firm eksportujących. Annales UMCS Sectio H, t. XLIV, z. 2, Wydawnictwo UMCS 2010.
 10. Łapiński J.: Finansowanie działalności innowacyjnej. W: Innowacyjność 2010. Raport PARP, Warszawa 2010.
 11. Nauka i technika w 2007 r. GUS, Warszawa 2009.
 12. Nauka i technika w Polsce w 2008 r. GUS, Warszawa 2010.
 13. Nauka i technika w Polsce w 2009 r. GUS, Warszawa 2011.
 14. Ryba J.: Mikrofirmy nie potrzebują banków. Bankier.pl, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Mikrofirmy-nie-potrzebuja-bankow/ [dostęp: 28.11.2011].
 15. Use Innovation to Start or Grow Your Business. BusinessLink, http://online.businesslink.gov.uk/bdotg/action/printguide?r.i=1073792541&r.l1=1073858796&r.l2=1074298365&r.l3=1074027604&r.s=pg&r.t=RESOURCES&topicId=1074027604# [dostęp: 03.12.2011].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu