BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubiak Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Empiryczna weryfikacja teorii hierarchii źródeł finansowania przedsiębiorstw
Testing the Pecking Order Theory of Capital Structure
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 107, s. 243-251, tab, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Finansowanie przedsiębiorstwa, Struktura kapitału, Źródła finansowania
Financing enterprises, Capital structure, Source of financing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Założenia i tezy teorii hierarchii zostały już szeroko opisane w polskiej literaturze przedmiotu. Brakuje jednak opracowań, które włączałyby się w nurt dyskusji dotyczących sposobów empirycznej weryfikacji teorii hierarchii, a także brakuje kompleksowych badań w tym zakresie dotyczących polskich przedsiębiorstw. Dlatego za cel tego artykułu przyjęto nakreślenie głównych problemów dotyczących przeprowadzania empirycznej weryfikacji tej teorii, a także dokonanie jej weryfikacji na przykładzie 140 przedsiębiorstw prowadzących działalność w Polsce. (fragment tekstu)

The main aim of this article was to introduces the problem of testing the Packing Order Theory. The verification of this theory requires take into consideration both: the choice between raising capital from external and internal financial sources and the choice between debt and equity. It is important to use research methods, that be able to capture the Company`s level of information asymmetry and level of debt capacity. Empirical investigation on the sample of 140 polish companies in period 2002-2008 led to the conclusion that the pecking order theory is credible in describing the behavior of corporations in capital structure formation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Fama E., French H.: Testing Tradeoff and Pecking Order Predictions about Dividends and Debt. "The Review of Financial Studies" 2002, Vol. 15.
  2. Frank M., Goyal V.: Testing the Pecking Order Theory of Capital Structure. "Journal of Financial Economics" 2003, Vol. 67.
  3. Gajdka J.: Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
  4. Kubiak J.: Utility of Pecking Order Theory in Explaining SME Capital Structure. W: Modern Managerial Finance. New Trends and Areas. Red. W. Frąckowiak, C. Kochalski. Poznań University of Economics Press, Poznań 2010.
  5. Lemmon M., Zender J.: Debt Capacity and Tests of Capital Structure Theories. Working Paper, AFA, Washington 2003.
  6. Shyam-Sunder L., Myers S.: Testing Static Tradeoff against Pecking Order Models of Capital Structure. "Journal of Financial Economics" 1999, Vol.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu