BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dorocki Sławomir (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Współczesne procesy internacjonalizacji produkcji i delokalizacji przemysłu samochodowego Francji
Contemporary Processes of Internationalization of Production and Delocalisation of the French Automotive Industry
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2010, nr 16, s. 125-136, bibliogr. 16 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Procesy przemian przemysłu i usług w wybranych krajach = Processes of Transformation of Industry and Services in Selected Countries
Słowa kluczowe
Przemysł motoryzacyjny, Rynek samochodowy, Internacjonalizacja, Lokalizacja produkcji przemysłowej
Automotive industry, Car market, Internationalization, Industrial production location
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Francja
France
Abstrakt
Tematem artykułu są współczesne procesy internacjonalizacji produkcji i delokalizacji przemysłu samochodowego, ze szczególnym uwzględnieniem Francji. W oparciu o dane statystyczne odnoszące się do wielkości produkcji oraz jej struktury przedstawiono zmiany w koncentracji produkcji samochodów na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem francuskich koncernów samochodowych. Dane pochodzą z opracowań Comité des Constructeurs Français d'Automobiles: Analysis and statistics the French automotive in dustry; Tableau de bord automobile oraz z danych European Automobile Manufacturers' Association, które obejmują lata 1997-2008. W treści artykułu dokonano próby potwierdzenia istnienia wyraźnych tendencji zmiany lokalizacji produkcji przemysłu samochodowego (w tym głównie zmniejszenia znaczenia kontynentu europejskiego w produkcji samochodów) oraz wskazania regionów świata, do których przemysł ten zostaje przeniesiony. (fragment tekstu)

The following article deals with the contemporary processes of internationalization of production and delocalisation of automotive industry, with a particular reference to France. On the basis of statistical data referring to the rate of production and its structure, the article presents the changes in the concentration of worldwide car production with a particular reference to French car concerns. Asia is the most developing market for auto manufacturing in the 21st century, whereas a decrease in auto production can be observed in Europe and North America. In France in the last 10 years there has been an increase in the car production abroad from 40% to 64%. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Deardorff A., 2004, A Trade Theorist's Take on Skilled-Labor Outsourcing, Research Seminar in International Economics, Gerald R. Ford School of Public Policy, The University of Michigan, Discussion Paper, nr 519 .
 2. Deardorff A., 2005, Gains from Trade and Fragmentation, Research Seminar in International Economics, Gerald R. Ford School of Public Policy, The University of Michigan, Discussion Paper, nr 543 .
 3. Domański B., Guzik R., Gwosdz K., 2005, The new spatial organization of automotive industry in Poland in the context of its changing role in Europe, Studia Regionalia, 15, s. 153-171 .
 4. Gierańczyk W., 2008, Problematyka definiowania zmian w tendencjach lokalizacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w dobie globalizacji, [w:] Problematyka badawcza geografii przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 11, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Warszawa-Kraków, s. 86-97.
 5. Hanson G., Mataloni J., Slaughter J., 2004, Vertical production networks in multinational firms, NBER Working Paper, No. 9723 .
 6. Kilar W., Cieluch M., 2008, Kształtowanie się i organizacja przestrzenna korporacji ponadnarodowej Honda, [w:] Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 10, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Warszawa-Kraków, s. 188-203 .
 7. Merkisz-Guranowska A., J. Merkisz, 2007, Wybrane aspekty globalizacji w przemyśle motoryzacyjnym, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją, nr 6, s. 99-110 .
 8. Moszyński. M, 2007, Procesy delokalizacji we współczesnej gospodarce światowej - szansa czy zagrożenie dla polskiego rynku pracy?, [w:] Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 39-48 .
 9. Oberhauser A. ,1987, Labour, Production and the State: Decentralization of the French Automobile Industry, Regional Studies, Vol. 21, No. 5, s. 445-458.
 10. Pavlínek, P., Domański, B., Guzik, R., 2009, Industrial Upgrading Through Foreign Direct Investment in Central European Automotive Manufacturing, European Urban and Regional Studies, Vol. 16, No. 1, 43-63 .
 11. Radło M. J., 2006, Globalizacja, inwestycje bezpośrednie, delokalizacja, offshoring, outsourcing: podstawowe definicje, [w:] Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej - perspektywa wybranych państw członkowskich UE. Wnioski dla Polski, red. E. Nowicka, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Analiz i Strategii, Warszawa .
 12. Samuelson P. A., 2004, Where Ricardo and Mill Rebut and Confirm Arguments of Mainstream Economists Supporting Globalization, Journal of Economic Perspectives, Vol. 18, No 3 .
 13. Wiedermann K., 2007, Regionalne efekty mnożnikowe rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w aktywizacji gospodarczej województwa śląskiego, [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Przedsiębiorczość - Edukacja, nr 3, Kraków, s. 24-35 .
 14. Wiedermann K., Koncepcja efektów mnożnikowych w wyznaczaniu wpływu przedsiębiorstw na otoczenie społeczno-gospodarcze, [w:] Problematyka badawcza geografii przemysłu, red. Z. Zioło i T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 11, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Warszawa-Kraków, s. 98-106 .
 15. Wójtowicz M., 2008, Rozwój przemysłu samochodowego w Brazylii w latach 1957-2005, [w:] Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 10, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Warszawa-Kraków, s. 140-153 .
 16. Wójtowicz M., 2009, Wpływ globalizacji i integracji w ramach MERCOSUR na wymianę handlową produktów przemysłu samochodowego Brazylii w latach 1990-2006, [w:] Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformacje struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 12, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Warszawa-Kraków, s. 63-78 .
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu