BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piasecka-Głuszak Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Udoskonalenie działań przedsiębiorstwa wielokulturowego zgodnie z koncepcją kaizen
Improving the Activities of a Multicultural Company in Line with the Concept of Kaizen
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/1, s. 538-552, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje wielokulturowe, Kaizen, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Intercultural organisation, Kaizen, Enterprise management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W przedsiębiorstwie wielokulturowym mogą występować różne sposoby podejmowania decyzji, metody rozwiązywania problemów, modele zachowań w biznesie. Postępując według koncepcji zarządzania kaizen, przedsiębiorstwo ma możliwość wykorzystania miękkich i twardych narzędzi, stwarzając odpowiednie standardy, które muszą być przestrzegane i stosowane przez wszystkich pracowników niezależnie od występujących różnic. Celem artykułu jest przedstawienie metody kaizen, jej zasad i reguł oraz możliwości udoskonalenia przedsiębiorstwa. Autorka próbuje udowodnić, że niezależnie od występujących różnic kulturowych koncepcja kaizen wpływa na zaangażowanie wszystkich pracowników, właściwe rozwiązywanie problemów, pozwala wykształcić odpowiednie standardy w każdym aspekcie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Artykuł jest koncepcyjny, a realizacja celu wpłynęła na wybór metody badawczej analityczno-opisowej. (abstrakt oryginalny)

In a multicultural company there may be different ways of decision making processes, problem solving methods and corporate behavior models. Following the kaizen management concept, a company is able to use soft and hard tools creating appropriate standards that must be respected and applied by all employees regardless of the existing differences. This article presents the method of kaizen, its principles and rules and possible improvements in the company. The article attempts to demonstrate that, regardless of the existing cultural differences, the concept of kaizen affects the involvement of all employees and appropriate problem solving as well as for developing appropriate standards in every aspect of an enterprise. The article is conceptual and the objective achievement influenced the choice of research method, i.e. descriptive and analytical. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Griffin R.W., 2005, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Imai M., 2006, Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania, MT Biznes, Kraków.
  3. Imai M., Kaizen, 2007, Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes, Warszawa.
  4. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), 2005, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Liker J.K., Hoseus M., 2009, Kultura Toyoty. Serce i dusza filozofii Toyoty, MT Biznes, Warszawa.
  6. Liker J.K., Meier D.P., 2011, Droga Toyoty. Fieldbook. Praktyczny przewodnik wdrażania 4P Toyoty, MT Biznes, Warszawa.
  7. Piasecka-Głuszak A., 2009, Kaizen - rozwój japońskiej ewolucyjnej metody zarządzania zmianą, [w:] B. Skulska (red.), Integracja Azji Wschodniej. Mit czy rzeczywistość?, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  8. Pocztowski A. (red.), 2002, Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  9. Schermerhorn J.R., 2008, Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  10. Standaryzacja pracy na hali produkcyjnej, 2010, The productivity Press Development Team, ProdPublishing, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6153
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu