BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziawgo Ewa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Analiza wrażliwości ceny azjatyckiej opcji kupna
Price Sensitivity Analysis of the Asian Option
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 427-435, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Opcja kupna, Opcje azjatyckie, Analiza wrażliwości
Call options, Asian options, Sensitivity analysis
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Opcje azjatyckie należą do klasy opcji, których wartość zależy od średniej ceny instrumentu bazowego. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z opcjami azjatyckimi: charakterystykę instrumentu, funkcje wypłaty, model wyceny, wpływ wybranych czynników na cenę i wartość greckich współczynników oraz analizę porównawczą ceny i wartości greckich współczynników azjatyckiej i zwykłej opcji kupna. Ilustracja empiryczna, zawarta w artykule, przedstawiona jest na podstawie symulacji wyceny opcji wystawionych na EUR/PLN. (abstrakt oryginalny)

Asian options are in the group of options based on the average price of the underlying instrument. The article presents the issues related to the Asian options: characteristics of the instrument, pay-off, pricing model, the influence of the selected factors on the options' price and on the value of Greek coefficients, as well as the comparative analysis of the prices and the value Greek coefficients of the standard and Asian options. The empirical illustration included in the article is carried out on the examples of pricing simulations of the options issued on EUR/PLN.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Briys E., Bellah M., Mai H.M., Varenne F.: Options, Futures and Exotic Derivatives, John &Sons, Chichester 1998.
  2. Dziawgo E.: Charakterystyka opcji azjatyckich, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. B. Bernaś, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
  3. Dziawgo E.: Wprowadzenie do strategii opcyjnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2010.
  4. Hull J.C.: Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall International, Inc. 2002.
  5. Jajuga K.: Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  6. Napiórkowski A.: Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych, NBP Departament Analiz i Badań, Warszawa 2002.
  7. Tarczyński W., Zwolankowski M.: Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu