BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosińska-Bukowska Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Koncepcja paradygmatu międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw
The Concept of a Paradigm for the International Competitiveness of Enterprises
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/1, s. 553-572, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność międzynarodowa, Konkurencyjność gospodarki, Korporacje międzynarodowe
International competitiveness, Economy competitiveness, International corporation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji paradygmatu międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw jako podstawy oceny konkurencyjności złożonych systemów biznesowych, którymi są globalne sieci biznesowe (GSB). Impulsem do poszukiwań takiego paradygmatu było stwierdzenie, że ocena konkurencyjności GSB z wykorzystaniem modeli stosowanych w klasycznej analizie konkurencyjności przedsiębiorstw jest "ułomna" z uwagi na zbyt ubogi zbiór uwzględnianych parametrów. W niniejszych badaniach jako podstawę teoretyczną wykorzystano koncepcję międzynarodowej konkurencyjności gospodarek (MKG). Należy zaznaczyć jednak, że teoria MKG stanowi jedynie źródło wiedzy odnośnie do znaczenia szerszego zestawu czynników oceny konkurencyjności. Starano się dokonać ich odpowiedniej interpretacji dla potrzeb analizy konkurencyjności przedsiębiorstw i wskazać ewentualne obszary, których uwzględnienie wzbogaciłoby i tym samym poprawiło efektywność oceny złożonych systemów biznesowych. Przedstawiona koncepcja stanowi rodzaj rekomendacji - zestaw założeń koncepcji paradygmatu międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw w rozumieniu "wzorca organizacji" zdolnej do zbudowania silnej pozycji konkurencyjnej na rynku globalnym o charakterze względnie trwałym.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the concept of the international competitiveness of enterprises. It is treated as the basis for an evaluation of the complex business systems' competitiveness. These systems are referred to as global business networks (GBN). The reason for such research was the conclusion that GBN's competitiveness evaluation based on the classic analytical models was invalid on the grounds of an insufficient number of parameters taken into account. The theoretical basis of the concept refers to the international competitiveness of economies. However, it must be stressed that it is only an initial point since many other measures of evaluation are finally applied. They were interpreted appropriately to the needs and specificity of the analysis. At the same time there emerged an opportunity to point new areas for examining the problem of GBN. The concept presented should be treated as the form of recommendation, a set of assumptions for the paradigm in which the international competitiveness of enterprises is seen as a "model of organization" operating in a relatively stable environment.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Esser K., Hillebrand W., Messner D., Meyer-Stamer J., 2008, Systemic Competitiveness: a New Challenge for Firms and for Government, [in:] Milestones in a Process of Innovation, Change and Development, Special Edition - Buenos Aires/Dortmund.
 2. Esser K., Hillebrand W., Messner D., Meyer-Stamer J., 1995, Systemic Competitiveness. New Governance Patterns for Industrial Development, GDI Book Series, London.
 3. Friedman Th. L., 2001, Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 4. Gierszewska G., Wawrzyniak B., 2001, Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Poltex, Warszawa.
 5. Gorynia M., 1998, Konkurencyjność przedsiębiorstwa - próba konceptualizacji i operacjonalizacji, [w:] Strategia przedsiębiorstw w warunkach konkurencji międzynarodowej, red. E. Najlepszy, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 266, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 6. Gorynia M., Jankowska B., 2008, Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 7. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., 1989, Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Kompendium wiedzy o konkurencyjności międzynarodowej, 2008, red. M. Gorynia, E. Łaźniewska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 9. Radło M-J., 2008, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar, [w:] W. Bieńkowski i in., Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badan, Prace i Materiały nr 284, Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa.
 10. Robertson R., 1985, The Relativization of Societies: Modern Religion and Globalization, [in:] Cults, Culture and the Law, eds. T. Robins et al., Scholars Press Chico, California.
 11. Rosińska-Bukowska M., 2011a, Koncepcja oceny konkurencyjności korporacji jako orkiestratorów globalnych sieci biznesowych, [w:] Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, red. J. Schroeder, Zeszyty Naukowe nr 180, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 12. Rosińska-Bukowska M., 2011b, Najpotężniejsze korporacje współczesnego świata. Studia przypadków, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych, Łódź.
 13. Rosińska-Bukowska M., 2009, Rola korporacji transnarodowych w procesach globalizacji. Kreowanie globalnej przestrzeni biznesowej, Dom Wydawniczy Duet, Toruń.
 14. Rosińska-Bukowska M., 2012, Rozwój globalnych sieci biznesowych jako strategia konkurencyjności korporacji transnarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 15. Rymarczyk J., 2004, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 16. Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, 2006, red. M.J. Stankiewicz, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6153
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu