BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sienkiewicz-Małyjurek Katarzyna (Politechnika Śląska)
Tytuł
Management of City Public Safety
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym w miastach
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2010, nr 8, s. 3-11, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo publiczne, Zarządzanie bezpieczeństwem, Miasto, Logistyka społeczna
Public security, Safety management, City, Social logistic
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano obszary implementacji zasad logistyki, zwłaszcza logistyki społecznej, na gruncie zarządzania bezpieczeństwem publicznym w mieście. (abstrakt oryginalny)

The article presents the areas of implementation of the rules of logistics, especially social logistics, on the basis of city public safety management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys T., Quality of life and balanced development. Relations and measurement. [in:] Piontek F. (edit.), Economy and balanced development. Theory and formation, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001.
 2. Bujak, Chosen aspects of city logistics, [in:] M. Szymczak (edit.) Logistics in services, Wydawnictwo WSHiU, Poznań 2007.
 3. Coyle J. J., Bardi E. J., Jr Langley J. C., Logistic Management, PWE, Warszawa 2002.
 4. Głowacki R., Łojek K., Tyburska A., Urban A., Guide for the members of the Safety and Order Commission Editing House of the Police Academy, Szczytno 2007.
 5. Hejduk (red.), Economy based on knowledge, School Editing House of the Koszalin Рolytechnic, Koszalin 2006, page 618-624.
 6. Grudzewski M. W., Hejduk I.: Directions of changes in the management system, in:The Challenges of Civil Safety of the 21st Century - engineering of actions in the areas of education, didactics, and practice, Kosowski B., Włodarski A. (edit.), SGSP, Warsaw 2007.
 7. Kołodziejczyk P., Szołtysek J., Epistemology of social logistics, "Organisation Review 2009, No. 4, page 22-25.
 8. Lipski S., Safety management - chosen terminology issues, [in:] K. Rajchel (edit.),An attempt to identify modern threats to public safety and order in Poland, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Warsaw 2006.
 9. Rzeczyński, Transport Technology and Logistics and the Dynamics of the City's Economic Space, "Logistics" 2004, No. 2.
 10. Sienkiewicz-Małyjurek K., Szymczak M., Visual Surveillance Systems in City Traffic Management, Logistics 2008, No. 2.
 11. Szołtysek J., Logistic aspects of managing the flows of people and loads in the cities, AE Katowice 2005.
 12. Szymczak M., City Logistic, [in:] E. Gołembska (edit.), Compendium of Knowledge about Logistics, PWN, Warsaw 2006.
 13. Szymczak M., City Logistics, AE, Poznań 2008.
 14. Tanimoto T., Theory and Practice of Physical Distribution and Logistics, Hakutoshobo 2000 following: M. Baudin, Lean Logistics: The Nuts and Bolts of Delivering Materials and Goods, Productivity Press, New York 2005.
 15. Act dated 17th July 2009 on a change of the act on emergency management (Gazette of Acts 2009 No. 131 item 1076).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu