BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gurbała Maciej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Przemysł high-tech a poziom rozwoju społeczno-gospodarczego krajów
High-Tech Industry And The Socio-Economic Development of The Countries
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2010, nr 16, s. 187-200, tab., bibliogr. 11 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Procesy przemian przemysłu i usług w wybranych krajach = Processes of Transformation of Industry and Services in Selected Countries
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy, Przemysł wysokich technologii, Analityczna ocena poziomu rozwoju
Social economic development, High-tech industry, Analytical assessment of development level
Uwagi
summ.
Abstrakt
Działalność zaawansowana technologicznie pojawiła się w efekcie przekształceń przemysłu i jego struktury w krajach gospodarczo wysoko rozwiniętych. Kraje, które są obecnie liderami w zakresie rozwoju przemysłu high-tech, przeznaczały i nadal przeznaczają duże środki na aktywa niematerialne, tzn. działalność badawczo-rozwojową i techniki komunikacyjne. Ewolucyjny charakter zmiany przemysłu polegał w tych krajach na tym, że przemysł osiągnął już pewien poziom nasycenia w kapitał i środki trwałe - uzyskując tym samym dużą efektywność.[...]Wiele teorii próbuje tłumaczyć i wskazywać na drogi rozwoju przemysłu high-tech w krajach o niższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. Niektóre teorie starają się określić czynniki sukcesu takich krajów. W przypadku krajów słabiej uprzemysłowionych problem sprowadza się do kwestii: w jaki sposób państwo może wejść na drogę innowacyjnego wzrostu gospodarczego w warunkach nasilonej globalizacji i rozproszenia procesu produkcji w przestrzeni. Nie ma jednej spójnej teorii ekonomicznej, która w sposób jednoznaczny wskazywałaby drogę dojścia do sukcesu. (fragment tekstu)

High technology industry occurred as an effect of industrial structure evolution in the highly developed countries. However, less developed countries aspire to develop this kind of manufacturing starting from the lower level of development. The issue is discussed throuhg selected economic theories in this article. High-tech industry on a global scale can not be developed without state intervention. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak R., 2003, Historia myśli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Bossak J.W., 2008, Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 3. Breznitz D., 2007, Innovation and the State, Yale University Press, New Haven and London.
 4. Grzeszczak J., 1999, Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej, Prace Geograficzne, nr 173, Wydawnictwo Continuo, Wrocław.
 5. Kuciński K., 2002, Gospodarka globalna, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań, s. 80-83.
 6. OECD, Zrozumieć wzrost gospodarczy, OECD 2005, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 7. Rosenberg D., 2002, Cloning Silicon Valley. The next generation high-tech hotspots, Pearson Education, London.
 8. Saxenian A., 1996, Regional Advantage. Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128, Harvard University Press, Cambridge-Massachusetts-London.
 9. Saxenian A., 2006, The New Argonauts. Regional Advantage in a Global Economy, Harvard University Press, Cambridge-Massachusetts-London.
 10. Tsai T., Cheng B-S., 2006, The Silicon Dragon, Edward Elgar, Massachusetts.
 11. World Development Report, 2009, Reshaping Economic Geography
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu