BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Batsun Natalia (Irkutsk State Technical University, Russia)
Tytuł
Advertising and Business Image : the Russian Specificity
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2010, nr 16, s. 201-204
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Procesy przemian przemysłu i usług w wybranych krajach = Processes of Transformation of Industry and Services in Selected Countries
Słowa kluczowe
Wizerunek państwa, Wizerunek przedsiębiorstwa
Image of the country, Company image
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Rosja
Russia
Abstrakt
Wizerunek Rosji, jako państwa z różnych powodów jest niekorzystny w międzynarodowym przekazie. Stąd też i obraz rodzimych firm jako całości, jest też nie najlepszy. Powodów jest wiele. Brak tradycji zachowań wolnorynkowych, czy też nadmierne przywiązanie do narodowych tradycji zniekształca obraz przedsiębiorczości rosyjskiej. Kolejny powód to pewna selektywność informacyjna rosyjskich mediów, czego wynikiem jest negatywne postrzeganie prywatnej firmy czy działalności gospodarczej. I jako ostatni warto wymienić nie uznawanie przez rosyjskich biznesmenów, odpowiedzialności społecznej przed konsumentami, przy jednoczesnym ignorowaniu ciężkiej sytuacji społecznej tych ostatnich.

Unfortunately, it is otherwise in Russia - for a variety of reasons. Therefore, the image of business as a whole in this country is extremely low. First on the list of these reasons is the inertia of mass consciousness. Throughout several generations, the spirit of unacceptability of market relations has been brought up. The second reason is the behaviour of domestic businessmen, resulting in the negative image of entrepreneurship. The third is a certain selectivity of Russian mass media as to the activity of domestic businessmen, which supports the widespread prejudice that private business is a "dirty thing". Surely, in the existing circumstances we shouldn't ignore the factor of unfair competitive struggle and the so called anti-PR. And the fourth reason is a kind of "illiteracy" of Russian businessmen, expressed in the absence of any recognition of social responsibility before the consumer, and in ignoring the severe social situation in the society. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu