BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gafarova Elena (Irkutsk State Technical University, Russia)
Tytuł
Problems of Formation of Tourist-Recreational Complex in Irkutsk Region
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2010, nr 16, s. 213-217, tab., ryc.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Procesy przemian przemysłu i usług w wybranych krajach = Processes of Transformation of Industry and Services in Selected Countries
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy regionów, Rekreacyjne walory środowiska, Baza materialno-techniczna turystyki, Sezonowość ruchu turystycznego
Economic development of regions, Recreational values ​​of the environment, Material-technical base of tourism, Seasonal tourism
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Irkuck
Abstrakt
Praca dotyczy formowania się turystyczno-rekreacyjnego kompleksu Irkucka. Kluczowym kierunkiem rozwoju gospodarczego regionu Irkuck, a jednocześnie elementem stanowiącym o przewadze konkurencyjnej tego regionu jest Jezioro Bałkaj. Obecność tego wyjątkowego zasobu, daje możliwość rozwoju wielu formom turystyki. Istnieją też plany władz federalnych o utworzeniu w tym miejscu specjalnej strefy ekonomicznej z turystyczno-rekreacyjnym elementem o nazwie "Bramy Bałkaju". Podstawową barierą jest jednak przestarzała baza materialna oraz nieodpowiadająca standardom międzynarodowym infrastruktura lotnicza. Innym problemem jest też dostosowanie przepływów turystów do sezonowości regionu.

The key direction of economic development of Irkutsk region is forming a recreational complex based on such a unique resource as the lake Baikal as a competitive advantage of the region. It is possible to develop various kinds of tourism here. Development of the tourist sector may become one of the prime projects of development of interregional cooperation within the limits of the Siberian federal district. There exists a decision of Federal authorities to create in the Irkutsk region a special economic zone of tourist-recreational type, «The Gate of Baikal». The basic problem is that the material base of the sector has been essentially obsolete and does not correspond to the international standards. The airport «Irkutsk» is one of the bottlenecks. Another problem is alignment of seasonal prevalence of tourist flows. In the tourist sector, the practice of private-state partnership seems to be quite effective. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu