BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kibycz Anna (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza)
Tytuł
Uwarunkowania rozmieszczenia usług turystycznych na Huculszczyźnie
Conditions for the Placement of Tourist Services in Hutsulshchyna
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2010, nr 16, s. 218-225, ryc., rys., bibliogr. 8 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Procesy przemian przemysłu i usług w wybranych krajach = Processes of Transformation of Industry and Services in Selected Countries
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy regionów, Usługi turystyczne, Baza materialno-techniczna turystyki
Economic development of regions, Tourism services, Material-technical base of tourism
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Huculszczyzna
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie ogólnych uwarunkowań przyrodniczych i historyczno-kulturowych determinujących usługi turystyczne na Huculszczyźnie. Zdaniem autorki, środowiskowy i kulturowy potencjał tego obszaru górskiego, wydaje się być całkowicie wyjątkowy w kontekście XXI wieku. Ponadto, historyczne i przyrodnicze uwarunkowania umożliwiły rozwój infrastruktury transportowej, a to ważny element w kształtowaniu się nowoczesnej bazy turystycznej. Na dzień dzisiejszy infrastruktura i usługi turystyczne są lepiej rozwinięte w galicyjskiej dzielnicy Huculszczyzny, gdzie były skoncentrowane pierwsze w historii komórki turystycznych. Ta część zapewnia praktycznie 70% usług turystycznych Huculszczyzny.

In the article the level and conditions of development of tourist services in Hutsulshchyna is considered. The environmental and cultural potential of this mountain territory seems to be entirely unique in the 21st century. Historical, natural, and cultural conditions, and development of transport infrastructure are important in forming modern basic tourist infrastructure. As for today, tourist infrastructure and services are better developed in the Galicia district of Hutsulshchyna, where first-ever tourist cells were concentrated and a transport system is better developed. The Galicia district of Hutsulshchyna practically provides 70% of tourist services. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bundziak J., 2005, Wpływ turystycznej działalności na etniczną tożsamość ukraińskich góralej, [w:] Ekologiczne ta społeczno-ekonomiczne aspekty zachowania etnokulturnej i historycznej spuścizny Karpat, Materiały międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji, red. F. Gamor, Rachów, s. 154-158.
  2. Grabowiecki W., 1995 Narys historii Przykarpacia. Huculszczyzna w drugiej połowie XIX - pocz. XX wieku, Iwano-Frankowsk, t. 8.
  3. Dziewierski M., Nawrocki T. (red.), 1997, Grupa etniczna, region, tożsamość́ kulturowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
  4. Ławruk M., 2005, Huculi Ukraińskich Karpat, Wydawnictwo Uniwersytetu Lwowskiego, Lwów.
  5. Nesteruk J., Rożko I., 1997, Z historii rekreacyjnego przyrodokorzystania w Chornohorze ta drogi jego optymalizacji w współczesnych umowach, [w:] Z historii turystyki ojczystej. Zbornik artykułów, Kijów, s. 184-185.
  6. Pagacz J., Pagacz S., 2004, Ukraina: Huculszczyzna, Podróże, nr 11 (77).
  7. Rossa-Kilian D., 2008, Struktura etniczno-kulturowa regionu Morza Bałtyckiego, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia.
  8. Stahl B., 2001, Dawne Pokucie i Huculszczyzna w opisach cudzoziemskich podróżników. Wybór tekstów z lat 1795-1939, Wydawnictwo Dialog, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu