BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gąsiorek Ewa
Tytuł
Zarządzanie finansami gminy a rozwój lokalny
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Warsztaty doktoranckie' 10. Zarządzanie - Finanse - Ekonomia, 2011, s. 88-98, bibliogr. 11 poz., tab., rys.
Słowa kluczowe
Zarządzanie finansami, Rozwój lokalny, Finansowanie samorządu terytorialnego, Finansowanie przedsiębiorczości, Interwencjonizm władz lokalnych
Financial management, Local development, Local government financing, Entrepreneurship financing, Local government interventionism
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie na powiązania między zarządzaniem finansami gminy a rozwojem lokalnym. W artykule omówiono oddziaływanie lokalnej polityki fiskalnej oraz gospodarowania mieniem komunalnym na rozwój lokalny. Zaprezentowano propozycje interwencjonizmu lokalnego, mające na celu kreowanie rozwoju lokalnego oraz zaproponowano niekredytowe zwrotne źródła finansowania inwestycji stymulujących rozwój lokalny. Przedstawiono wyniki badań własnych zmierzających do rozpoznania wpływu działań władz lokalnych na pobudzenie przedsiębiorczości i rozwój lokalny w ocenie przedsiębiorców. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chojna-Duch E.: Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne. LexisNexis, Warszawa 2003.
 2. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M.: Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy. PWN, Warszawa 2006.
 3. Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Red. M. Obrębalski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998.
 4. Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Red. B. Filipiak. Difin, Warszawa 2009.
 5. Nasierkowska G., Szczepański K.: Dochody jednostek samorządu terytorialnego z gospodarowania nieruchomościami będącymi ich własnością. "Finanse Komunalne" 2004, nr 6.
 6. Pietrzykowski K.: Kodeks cywilny. Komentarz. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 7. Słomińska B.: Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości. "Samorząd Terytorialny" 2007, nr 11.
 8. Statystyczna analiza danych. Red. M. Walesiak, E. Gatnar. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 157, poz. 1240.
 10. Ziółkowska W.: Finanse publiczne. Teoria i zastosowania. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2005.
 11. Ziółkowski M.: Rola samorządu gminy w kształtowaniu rozwoju lokalnego. SGH, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu