BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Boratyńska Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Przyczyny oraz koszty upadłości zakładów mięsnych Płock S.A.
The Reasons for and the Costs of the Bankruptcy of Zakłady Mięsne Płock S.A.
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 107, s. 285-294, rys, tab, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Przemysł mięsny, Rynek mięsny, Upadłość przedsiębiorstwa, Bankructwo
Meat industry, Meat market, Enterprise bankruptcy, Bankruptcy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania było rozpoznanie przyczyn oraz kosztów postępowania upadłościowego celowo dobranych do badań Zakładów Mięsnych Płock S.A. (w artykule stosuje się skrót ZM Płock SA). Koszty bankructwa badanego przedsiębiorstwa oszacowano wykorzystując model T. Strąka i P. Stępnia. Przyjęto następujący okres badań: 2002-2011. Przedstawiona analiza przyczyn upadłości ZM Płock SA została opracowana na podstawie dokumentacji sądowej Sądu Rejonowego w Płocku V Wydział Gospodarczy o sygnaturach akt V GU 4/08 i V GUP 1/08 oraz raportu NIK z lutego 2009 r. o wynikach kontroli funkcjonowania i przyczynach upadłości badanego podmiotu nr ewidencyjny 4/2009/D08502/KGP; KGP/41131/08, Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji. (fragment tekstu)

The aim of this paper was to recognise the reasons for and the costs of the insolvency of an enterprise operating in the meat-processing sector in Płock. The analysed period included the years 2002-2011. It is worth mentioning that the company debt level was indicated, as well as its problems with financial liquidity and profitability. The costs of bankruptcy of the company were also calculated. It turned out that the level of cost of insolvency constituted 26% of market value of researched company. Trustee's in insolvency salary constituted 5,2% direct cost of insolvency. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bankructwo, czy upadłość? Dyskusja redakcyjna, uczestnicy dyskusji: E. Mączyńska, K. Pietraszkiewicz, M.R. Pietrzak, M. Stępniewski, A. Herman (redaktor naczelny, prowadzący spotkanie). "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2010, nr 4 (17), s. 5, 10.
  2. Chłodnicka H.: Regulacje prawne procesu upadłościowego a potrzeby ich zmian. "Forum Rachunkowości" 2007, nr 3, s. 41.
  3. Dokumentacja sądowa Sądu Rejonowego w Płocku V Wydział Gospodarczy o sygnaturach akt V GU 4/08 i V GUP 1/08.
  4. Łodziana A., Makuch B.: Upadłość likwidacyjna. Inwentaryzacja i wycena majątku. Ewidencja i sprawozdawczość finansowa. Praktyczny poradnik dla syndyków. Difin, Warszawa 2005, s. 105-106.
  5. Operaty szacunkowe zamieszczone w aktach postępowania upadłościowego.
  6. Raport NIK z lutego 2009 r. o wynikach kontroli funkcjonowania i przyczynach upadłości badanego podmiotu nr ewid. 4/2009/D08502/KGP; KGP/41131/08, Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji.
  7. Sprawozdania finansowe badanego przedsiębiorstwa.
  8. Strąk T., Stępień P.: Modelowanie kosztów bankructwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 385, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2004, nr 1, s. 287.
  9. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Dz.U. 2003, nr 60, poz. 535.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu