BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żukowski Marian (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Ocena działalności Banku Gospodarstwa Krajowego w kontekście jego zadań i potrzeb polskiej gospodarki
The Estimation of Bank Gospodarstwa Krajowego Activity Considering its Tasks and Expectations of Polish Economy
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 105, s. 507-515
Tytuł własny numeru
Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : bankowość
Słowa kluczowe
Sektor finansów publicznych, Banki, Polityka gospodarcza, Wsparcie finansowe
Public finance sector, Banks, Economic policy, Financial support
Firma/Organizacja
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)
Abstrakt
Do podstawowych celów działalności BGK należy wspieranie rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz samorządowych programów obejmujących projekty realizowane z wykorzystaniem środków publicznych, a także pochodzących z funduszy UE oraz międzynarodowych instytucji finansowych. Bank aktywnie wspiera politykę gospodarczą rządu oraz realizuje programy własne obejmujące wspieranie przedsiębiorczości, obsługę wybranych branż strategicznych oraz promowanie eksportu.(fragment tekstu)

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) is one of the oldest modern acting Polish banks. Currently the bank specializes in services dedicated for public finance sector, and is the main partner of the Ministry of Finance and National Bank of Poland in the market of bank services. BGK clients are units of central budget, units of regional or local budget, and other significant actors. The Bank supports a large part of the deposits of the units of central budget. Next to the task assigned by the State, BGK leads independent operational services. In assessing the degree of implementation of the objectives and tasks that have been raised for BGK, it can be considered essentially that they are reached. However, modern circumstances generate new challenges, give rise to hope for a more active use of BGK for the attainment of the objectives and tasks put forward by the State, the plans prepared by management of the Bank as well as the expectations of customers. The article gives conclusions and recommendations containing concrete proposals for owners and managers of the Bank as to the proposed changes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Z. Landau: Bank Gospodarstwa Krajowego. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 83 i n.
  2. T. Buczkowski, H. Nowak: Rozwój kredytu w latach 1918-1928. W: Bilans gospodarczy dziesięciolecia Polski Odrodzonej. Red. S.L. Zaleski. T. II. Wydawnictwo Powszechnej Wystawy Krajowej, Poznań 1929, s. 141.
  3. W. Konderski: Z działalności banków polskich w latach 1928-1935. Wspomnienia, Warszawa 1962, s. 87-88.
  4. R. Górecki: Rola BGK w życiu gospodarczym Polski współczesnej, Warszawa 1928, s. 27 i n.
  5. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz.U. Nr 65, poz. 594 z późn. zm).
  6. Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. ze zmianami. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665.
  7. J.K. Bielecki: Dobry rok dla banków. "Rzeczpospolita" 11 marca 2004.
  8. L. Kostowski, J.Szczepaniec: Banki w Polsce Ludowej. PWN, Warszawa 1972, s. 115-116.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu