BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarka Sławomir (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania stosowania kosztów transakcyjnych
Theoretical and Practical Considerations of Transaction Costs
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 107, s. 295-302, tab, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Koszty transakcyjne, Outsourcing, Majątek przedsiębiorstwa
Transaction cost, Outsourcing, Business assets
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem głównym badań było poznanie zależności pomiędzy wielkością i wartością zasobów majątkowych a poziomem i zróżnicowaniem kosztów transakcyjnych w przedsiębiorstwach rolniczych. Do celów poznawczych zaliczono także określenie poziomu i zakresu specjalizacji w badanych jednostkach. Do zrealizowania postawionych celów pracy wykorzystano metody badawcze stosowane przez nową ekonomię instytucjonalną. Jednym z nurtów tego podejścia ukształtowanego pod wpływem narastania świadomości o swoistym "instytucjonalnym deficycie" ekonomii neoklasycznej, traktującej instytucje formalne i nieformalne, ważne dla życia gospodarczego, jako swoistą "czarną skrzynkę", jest wcześniej prezentowana teoria kosztów transakcyjnych. Źródłem danych pierwotnych był kwestionariusz wykorzystany w metodzie wywiadu standaryzowanego, a źródłem wtórnym sprawozdania finansowe w badanych jednostkach. (fragment tekstu)

The amount of transaction costs depends on the governance structures formed, among which mention vertical integration. The concept of measuring transaction costs based on replacement cost is therefore based on the cost of which shall be borne by the individual, applying referred to the structure of governance in a particular institutional environment. The study shows that the level of transaction costs as measured by the unit cost for the replacement value of commodity production was lower in the more specialized units (group II) and large-area, an average of about 11%. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arrow K.J.: The Limits of Organization. Norton, New York 1973.
 2. Benhan A., Benhan L.: Measuring the Cost of Exchange.[W:] Institutions, Contracts and Organizations. Perspectives from New Institutional Economics, Red. C. Menard. Edward Elgar Publishing Inc., Cheltenham 2000.
 3. Coase R.H.: The Nature of the Firm. "Economica" 1937, Vol. 4, No. 6.
 4. Commons J.R.: Institutional Economics. "American Economic Review" 1931, Vol. 21 (4).
 5. Daniłowska A.: Poziom, zróżnicowanie oraz uwarunkowania kosztów transakcyjnych kredytów i pożyczek rolniczych. SGGW, Warszawa 2007.
 6. Eggertsson T.: Economic Behaviour and Institutions. Cambridge University Press, Cambridge 1990.
 7. Gancarczyk M.: Struktura zarządzania w ujęciu O.E. Williamsona jako przedmiot decyzji menedżerskich. "Organizacja i Kierowanie" 2010, nr 2 (140).
 8. Gorynia M.: Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej. "Ekonomista" 1999, nr 6.
 9. Hardt Ł.: Ekonomia kosztów transakcyjnych - geneza i kierunki rozwoju. WUW, Warszawa 2009.
 10. Jarka S.: Outsourcing w przedsiębiorstwach w świetle teorii kosztów transakcyjnych. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW, Warszawa 2010, maszynopis powielany.
 11. Kasper M., Streit M.E.: Institutional Economics. Edward Elgar Publishing Company, Inc., Cheltenham 1998.
 12. Małysz J.: Instytucje a koszty transakcyjne w świetle neoinstytucjonalnej ekonomii. "Ekonomista" 2003, nr 3.
 13. Smith A.: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. PAN KBE, Warszawa 1954.
 14. Williamson O.E.: Markets and Hierarchies: Analysis and Anti-trust Implications. A Study in the Economics of Internal Organizations. Free Press, New York 1975.
 15. Williamson O.E.: Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 16. Williamson O.E.: Public and Private Bureaucracies: A Transaction Cost Economics Perspective. "Journal of Law, Economics and Organization" 1999.
 17. Williamson O.E.: The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead. "Journal of Economics Literature" 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu