BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiniorska Iwona (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Pałka Ewa (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Wrońska-Kiczor Janina (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Wsparcie instytucjonalne działalności agroturystycznej : przykład województwa świętokrzyskiego
An Institutional Support of Agrotourism Activity : the Świętokrzyskie Voivodship Example
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2012, z. nr 29, s. 191-201, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Turystyka wiejska, Aktywizacja obszarów wiejskich, Gospodarka turystyczna, Rozwój lokalny, Rozwój obszarów wiejskich, Czynniki egzogeniczne
Agrotourism, Rural tourism, Activation of rural areas, Touristic economy, Local development, Rural development, Exogenous factors
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstrakt
Agroturystyka jako forma wypoczynku na obszarach wiejskich rozwija się już od dłuższego czasu. Ma ona swój udział w wielofunkcyjnym rozwoju terenów wiejskich i w obecnym czasie jest ekonomicznym wsparciem rolnictwa. W Polsce proces jej rozwoju był uzależniony często od uwarunkowań zewnętrznych (jak pomoc z funduszy restrukturyzacyjnych). (abstrakt oryginalny)

Agrotourism as a form of recreation in rural areas has been developing for a long time. Agrotourism is a part of the multi-functional development of the countryside and at present stage it does not undermine the economic or social basis of agriculture, despite some noticeable distortions. In Poland the development process of agrotourism was depended on exogenic and endogenic, often depending on external factors (e.g. aid or restructuring funds). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bosiacki S., 2002, Gospodarka turystyczna w XXI wieku - stan obecny i perspektywy rozwoju, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań.
 2. Dębniewska M., Tkaczuk M., 1997, Agroturystyka - koszty, ceny, efekty, Wyd. Poltext, Warszawa.
 3. Dobrzyńska N., 2000, Program PHARE 2000. Prawo rolne a polski sektor rolny, FAPA, Warszawa.
 4. Gaworecki W., 2007, Turystyka, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 5. Kandefer W., 2006, Turystyka wiejska a rozwój lokalny [w:] Rola turystyki w rozwoju gospodarczym obszarów wiejskich i leśnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli.
 6. Kowalczyk J., 2009, Możliwości rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013 [w:] Rozwój turystyki w warunkach Unii Europejskiej, red. W. Cabaj, J. Feczko, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa, Kielce.
 7. Młynarczyk K., 2002, Agroturystyka, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 8. Niedziółka A., 2007, Znaczenie kategoryzacji obiektów noclegowych w działalności agroturystycznej na przykładzie wybranych gmin województwa małopolskiego [w:] Studia nad turystyką, Prace Ekonomiczne i Społeczne, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 9. Pałka E., 2004, Uwarunkowania i kierunki rozwoju agroturystyki na Kielecczyźnie, Wy-dawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.
 10. Pałka E., 2011, Możliwości uzyskiwania dodatkowych dochodów w gospodarstwach rolnych poprzez rozwój agroturystyki. Przykład województwa świętokrzyskiego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XIII, z. 8.
 11. Pawlicz A., 2008, Promocja produktu turystycznego, Wydawnictwo Delfin, Warszawa.
 12. Przezbórska L., Sznajder M., 2006, Agroturystyka, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 13. Raszka B., Sikora J., 1998, Agroturystyka inaczej, Wydawnictwo Bogucki, Poznań.
 14. Sasinowski H., 2007, Rozwój agroturystyki i źródła jej finansowania [w:] Rozwój turystyki na obszarach wiejskich, red. M. Jalinik, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 15. Wilk-Grzywna M., 2009, Działalność Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (2002-2007) [w:] Rozwój turystyki w warunkach Unii Europejskiej, red. W. Cabaj, J. Feczko, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa, Kielce.
 16. Wojciechowska J., 2009, Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 17. Woźniak M., 2002, Agroturystyka w procesie integracji polskiej wsi z Unią Europejską, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. 4, z. 4. Warszawa, Bydgoszcz.
 18. Zarzecka K., Zadrożniak B., Gugała M., 2007, Instytucje wspomagające rozwój agroturystyki w kraju i na terenie powiatu Rawa Mazowiecka [w:] Rozwój turystyki na obszarach wiejskich, red. M. Jalinik, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu