BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurdyś-Kujawska Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Kredyt jako źródło finansowania inwestycji w praktyce gospodarstw rolnych - w świetle wyników badań empirycznych
Credit as the Source of Finance of Investment in Practice of Agricultural Farm - in Light of Result of Empirical Research
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 107, s. 303-310, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Kredyt inwestycyjny, Źródła finansowania
Arable farm, Investment loans, Source of financing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem badań była analiza wykorzystania kredytu w zakresie finansowania działań inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych województwa zachodniopomorskiego. Dane do przeprowadzenia analizy uzyskano na podstawie ankiety. Ankieta miała charakter anonimowy i była skierowana do rolników, właścicieli gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 10 ha użytków rolnych. (fragment tekstu)

Investments taken by farmers, relate with modernization and development of the productive potential, contribute to increasing the competitiveness and the efficiency of farming. Their financing resist about connection of the own income and foreign capital in the form of credit. The aim of this article analyzes the utilization of credit in range of sponsorship of investment operation in agricultural farms in Western-Pomeranian region. The paper argues that the cofinancing of investment with credit dependent was from sizes of the agricultural farm, of age of his owner and of sources of revenue. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowska K.: Kredyty preferencyjne w finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym. W: Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich. Red. M. Kłodziński, W. Dzun. IRWiR PAN, Warszawa 2005.
 2. Czudec A.: Wyposażenie w czynniki wytwórcze a konkurencyjność gospodarstw rolniczych. Roczniki Naukowe SERiA, t. X, z. 3, 2008.
 3. Hartman M.: Rolnictwo a banki spółdzielcze. "Bank" 2000, nr 6.
 4. Kata R.: Korzystanie przez rolników i przedsiębiorców wiejskich z usług bankowych - analiza preferencji i ograniczeń. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2010, 1 (322).
 5. Kata R., Mis T.: Wykorzystanie wsparcia finansowego z funduszy publicznych przez rolników w aspekcie zróżnicowania regionalnego rolnictwa w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, t. VII, z. 7, 2005.
 6. Klepacki B.: Produkcyjne i ekonomiczne przystosowania gospodarstw prywatnych do zmian warunków gospodarowania. SGGW, Warszawa 1997.
 7. Kulawik J.: Rozwój finansowy a wzrost i rozwój ekonomiczny w rolnictwie. IERiGŻ, Warszawa 1997.
 8. Kusz D.: Procesy inwestycyjne w praktyce gospodarstw rolniczych korzystających z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2009.
 9. Michalak A.: Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 10. Stefko O.: Aktywność inwestycyjna i umiejętność pozyskiwania kapitału obcego jako warunki rozwoju i podnoszenia konkurencyjności gospodarstw indywidualnych w Polsce. "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2008, No. 2(8).
 11. Wymysłowski S.: Kryteria wyboru źródeł finansowania działalności rozwojowej - teoria i praktyka. W: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Difin, Warszawa 2004.
 12. Wysocki F., Lira J.: Statystyka opisowa. AR, Poznań 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu